Tilbage til oversigt
31. august 2020

Arbejdstilsynet kan fra 1. september opkræve betaling for skærpet tilsyn på virksomheder

Den 1. september 2020 træder nye regler i kraft, som bl.a. betyder, at Arbejdstilsynet opkræver et gebyr for skærpet tilsyn. Arbejdstilsynet kommer på skærpet tilsyn når en virksomhed har fået forbud mod at fortsætte et bestemt arbejde. Gebyret er på 10.000 kr.

Arbejdstilsynet udsteder forbud om at fortsætte arbejdet, hvis arbejdet indebærer overhængende og betydelig fare for de ansatte.

På det skærpede tilsyn kontrollerer Arbejdstilsynet om virksomheden har rettet sig efter forbuddet/forbuddene og om hovedarbejdsprocesser på arbejdsstedet bliver udført forsvarligt.

Desuden kontrolleres om virksomhedens egenindsats til forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer er i orden. Det kan f.eks. være APV eller den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Hvis en virksomhed får et skærpet tilsyn, bliver det offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside at.dk under virksomhedens smileystatus.

Den nye bekendtgørelse er en del af den politiske aftale fra foråret 2019 om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet.

Tilbage til oversigt
close-up photo of assorted coins