Tilbage til oversigt
27. juni 2022

Arbejdstilsynet tjekker unges sommerjob

Omkring 100 unge under 18 år kommer hver sommer til skade på jobbet. Derfor har Arbejdstilsynet i sommermånederne særligt fokus på unges arbejdsmiljø, når vi besøger landets arbejdspladser.

Mange unge arbejder i sommerferien – måske i deres første job. Det kan være lærerigt og givende at have et sommerjob, men der er også omkring 100 unge under 18 år, der hver sommer kommer til skade på jobbet.  Arbejdstilsynet gennemfører derfor i juni, juli og august en sommerjobindsats, hvor de tilsynsførende har særligt fokus på unges arbejdsmiljø, når de er på tilsyn.

Tilsynschef Kristine Christensen fortæller:

“Som arbejdsgiver skal man sørge for at indføre de unge grundigt i arbejdet – og det har vi en dialog om på tilsynet. Arbejdsgiveren skal blandt andet lægge en plan for oplæring og instruktion, så de unge er ordentligt klædt på til deres opgaver. Samtidig er det vigtigt at være en god rollemodel for de unge, da de lærer meget af det, som deres leder og kolleger gør på jobbet.”

Som led i indsatsen, kontrollerer Arbejdstilsynet også, om arbejdspladserne efterlever de særlige arbejdsmiljøregler om unges arbejde, når de er under 18 år. Her skal arbejdsgiveren bl.a. være opmærksom på unges arbejdstid, hvor de 15-17-årige unge fx højst må arbejde 40 timer om ugen, når der er helt skolefri. 

Læs mere om børn og unges arbejde i vores rådgivningsdel.

Tilbage til oversigt