Tilbage til oversigt
8. januar 2024

Bagatelgrænse for udbetaling af feriepenge er genindført

Folketinget har den 7. december 2023 vedtaget en række ændringer til Ferieloven. Ændringerne trådte i kraft den 31. december 2023.

Ændringerne i Ferieloven har til formål at lette det administrative arbejde, der er forbundet med at indberette og eventuelt indbetale mindre feriepengetilgodehavender. Ændringen af Ferieloven betyder bl.a., at:

  • Ferie og eventuelt ferietillæg for ikke afholdt ferie efter ferieafholdelsesperiodens udløb automatisk skal udbetales til lønmodtageren, hvis beløbet højst er 5.000 kr. før skat og arbejdsmarkedsbidrag og beløbet vedrører ferie ud over 4 uge eller hvis beløbet stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt inden ferieafholdelsesperiodens udløb.
  • En arbejdsgiver kan udbetale feriegodtgørelse til lønmodtageren ved fratræden, hvis beløbet er højst 2.500 kr. efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag.
  • En arbejdsgiver har mulighed for at udbetale ferie ved ferieårets udløb, hvis der er mindre end 1 feriedag tilbage.

Udbetaling efter ferieafholdelsesperiodens udløb

Med genindførelsen af bagatelgrænsen, kan feriepengeindeståender på højst kr. 5.000,00 før skat og arbejdsmarkedsbidrag udbetales efter ferieafholdelsens udløb (31. december), hvis beløbet enten kan henføres til et ophørt ansættelsesforhold eller vedrører optjent ferie udover 4 uger.

Hvis medarbejderen fortsat er ansat, er det altså afgørende for udbetaling efter denne regel, at beløbet vedrører optjent ferie udover 1.-4. ferieuge.

Reglen finder anvendelse på ferie optjent fra 1. september 2022.

Udbetaling i forbindelse med fratræden

Indførelsen af bagatelgrænsen betyder også, at virksomheder fremadrettet kan udbetale feriegodtgørelse til lønmodtageren ved fratræden, hvis beløbet er højst 2.500 kr. efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Virksomheder kan dog ikke for samme ferieår udbetale feriegodtgørelse efter denne bestemmelse til samme lønmodtager mere end to gange.

Udbetaling efter ferieårets udløb  

Med lovændringen bliver der i øvrigt indført mulighed for efter lønmodtagerens anmodning at udbetale ferie, hvis der ved ferieårets udløb (31. august) er mindre end 1 feriedag tilbage.

Kontakt GLS-A, hvis du har spørgsmål til ændringerne i Ferieloven.

Tilbage til oversigt
silver round coin on white ceramic pig coin bank