Tilbage til oversigt
17. februar 2024

Sommerferieplanlægning

Kalenderen viser stadig februar, men det er ikke for tidligt at planlægge den kommende sommerferie i virksomheden. Som arbejdsgiver skal man nemlig være opmærksom på, at ferie skal varsles i overensstemmelse med ferielovens varsler, hvis man ikke kan blive enig med medarbejderne om tidspunktet for ferieafholdelse og derfor ikke kan få den samlede ferieplan til at gå op.

Planlægningen
Ferieloven siger, at arbejdsgiver skal fastlægge ferien efter forhandling med medarbejderen og tage hensyn til medarbejderens individuelle ferieønsker. Der skal desuden tages særligt hensyn til medarbejdere med skolesøgende børn. Ultimativt skal den samlede ferieafholdelse dog være forenelig med virksomhedens drift, og kan man ikke blive enige om feriens placering, kan arbejdsgiver derfor ensidigt varsle ferien til afholdelse på et bestemt tidspunkt, som passer virksomheden.

Pålæg om at ferien skal holdes på at bestemt tidspunkt, kræver dog, at ferien varsles korrekt. Sommerferie er hovedferie og skal varsles senest tre måneder, før ferien begynder. Hovedferien skal afholdes i perioden maj-september med mindre andet aftales.

Hovedferien skal som udgangspunkt udgøre tre sammenhængende ugers ferie, medmindre andet aftales konkret med den enkelte medarbejder. Medarbejderen skal dog holde mindst 2 ugers hovedferie i sammenhæng.

Eftersom alle medarbejdere har ret til at holde 3 ugers sammenhængende ferie (dog 2 uger efter aftale), der skal tages hensyn til medarbejdere med skolesøgende børn, og varslet for hovedferie er 3 måneder, kan det være noget af et puslespil at få alle medarbejdernes ferieønsker til at gå op.

Ferietillæg
Medarbejdere, der holder ferie med løn, har ret til et ferietillæg på 1% af den ferieberettigede løn. Ferietillægget skal enten udbetales samtidig med, at den dertil svarende ferie begynder, eller på to faste udbetalingstidspunkter. Vælger arbejdsgiver faste udbetalinger, skal det ske med majlønnen for så vidt angår ferietillæg optjent i perioden september til maj, og med augustlønnen for så vidt angår ferietillæg optjent i perioden juni til august.

Kollektiv ferielukning
Arbejdsgiver kan beslutte, at virksomheden eller en afgrænset del heraf holder kollektivt ferielukket i en bestemt periode. En kollektiv ferielukning i sommerperioden ændrer ikke på, at medarbejderne har krav på at holde 3 ugers sammenhængende ferie i hovedferieperioden. Når en virksomhed holder ferielukket, kan arbejdsgiver kræve, at medarbejderne holder ferie, uanset om medarbejderne har optjent betalt ferie til hele lukningsperioden.

Arbejdsgiveren skal dog i videst muligt omfang sikre, at medarbejderne har optjent betalt ferie til gode til samtlige dage, virksomheden holder lukket. Det vil sige, at arbejdsgiver skal reservere medarbejdernes ferie til lukningen. Arbejdsgiver må derfor sige nej, hvis medarbejdere vil holde ferie inden lukningen, som medfører, at medarbejderen ikke længere har feriedage nok til den periode, virksomheden ferielukker. Forsømmer arbejdsgiver at reservere feriedagene, skal arbejdsgiver betale løn til medarbejderen for de pågældende dage.

Overenskomst mellem GLS-A og HK
For HK-ansatte skal arbejdsgiver være opmærksom på, at hvis virksomheden ikke ferielukkes, skal arbejdsgiver senest den 1. april indhente oplysninger om, på hvilket tidspunkt den enkelte medarbejder ønsker hovedferien lagt, f.eks. ved fremlæggelse af ferielister.

Læs mere om ferie på vores hjemmeside. Kontakt GLS-A, hvis sommerferieplanlægningen giver anledning til spørgsmål

Tilbage til oversigt
woman sits on brown wooden beach chair