Tilbage til oversigt
4. august 2022

Børn og unges arbejde

Sommeren er godt i gang og mange unge mennesker søger ud i fritidsjobs for at tjene en ekstra skilling. Det kan også være en rigtig god måde for unge mennesker at få lidt erfaring fra det ”virkelige arbejdsliv”.

Men husk, at der er særlige regler i arbejdsmiljøloven for beskæftigelse af unge under 18 år. Generelt gælder:

  • Det er forbudt at beskæftige unge under 13 år
  • Unge 13 og 14-årige må udføre ”lette arbejdsopgaver” f.eks. lettere pasningsopgaver af dyr, lettere rengøring og oprydning, lugning, bær- og frugtplukning mv.
  • Unge under 18 år må generelt ikke beskæftige sig med farlige maskiner, farlige tekniske hjælpemidler eller farlige stoffer og materialer.
  • Eksempler på farlige hjælpemidler og maskiner kan være buskryddere, havefræsere eller halmpressere, eller arbejde med til og frakobling af vogne, maskiner og redskaber med kraftoverføring mv.
  • Eksempler på farlige stoffer og materialer kan være stoffer mærket ”akut giftig”, ”ætsende” eller ”alvorlig sundhedsfare” mv.
  • Det skal undgås, at unge løfter eller bærer byrder, der vejer over 12 kg. Hvis arbejdet foregår under ergonomisk rigtige forhold, må unge i enkelte tilfælde løfte tungere byrder, men max. 25 kg.

Instruktion

Det er særlig vigtigt at huske kravet om grundig instruktion og vejledning til unge. De har i forvejen ikke erfaring med arbejdsopgaverne eller de kan være helt ”nye” på arbejdsmarkedet og derfor være i risiko for at få arbejdsskader.

Traktorkørsel

I forhold til unges arbejde i landbruget er der særlige regler for traktorkørsel:

ALDER: Unge, som er medlemmer af arbejdsgiverens familie og hører til husstan­den og hvor der ikke er andre ansatte: Alle andre unge:
UNDER 15 ÅR Traktorkørsel ikke tilladt Traktorkørsel ikke tilladt
 

15-ÅRIGE

 

Traktorkørsel tilladt udenfor vej med offentlig færdsel (f.eks. marken)

 

Traktorkørsel ikke tilladt

16 og 17-ÅRIGE Traktorkørsel tilladt udenfor vej med offentlig færdsel

Traktorkørsel tilladt på vej med offentlig færdsel, hvis man har traktorkørekort

Traktorkørsel tilladt uden­for og på vej med offentlig færdsel, hvis man har trak­torkørekort

 

Konkret sag

I en konkret sag er en landmand blevet dømt for børnearbejde, da han lod sin 12-årige søn og dennes kammerat køre en traktor. Børnene kørte traktoren uden opsyn, hvilket resulterede i en ulykke, hvor sønnen bla. brækkede benet. Dette resulterede i første omgang i et strakspåbud fra Arbejdstilsynet, men da Arbejdstilsynet på et senere tidspunkt besøgte landmanden igen, kørte den nu 13-årige søn igen en traktor. Dette udløste en bøde i Byretten til landmanden på 70.000 kr.

Arbejdstidsregler

Der er særlige arbejdstidsregler for unge afhængig af deres alder og om de arbejder på skoledage og i ferier.

Se mere om arbejdstid og arbejdsopgaver for unge i branchevejledningen ”Børn og Unges arbejde i jordbruget”.

eller

Branchevejledning om Unges arbejde i butikker.

Eller kontakt GLS-A på telefon 8740 3400.

Tilbage til oversigt