Tilbage til oversigt
16. marts 2020

Coronavirus og arbejdsmiljøforhold

Arbejdsgivers ansvar

Som arbejdsgiver har man ansvar for at kortlægge, om der er risiko for, at medarbejdere kan blive udsat for smitte med coronavirus fra fx kunder, samarbejdspartnere eller andre medarbejdere.

Arbejdstilsynet opfordrer til at følge Sundhedsstyrelsens generelle råd om håndhygiejne mv. til forebyggelse at smitte og til at indrette arbejdet bedst muligt, så risikoen for smitte mindskes. Desuden at sende medarbejdere hjem, hvis de viser tegn på sygdom.

Endvidere anbefaler Arbejdstilsynet at sikre tilstrækkelig afstand mellem personer, så smitterisikoen mindskes.

Arbejdstilsynet følger i øvrigt Sundhedsstyrelsens opfordring til, at raske borgere ikke benytter mundbind eller lign. værnemidler til at forebygge smitte.

Se mere her:Sundhedsstyrelsens information om Corona

Hjemmearbejdspladser

Mange medarbejdere arbejder i disse dage hjemme for at undgå smittespredning. Arbejdstilsynet opfordrer til at arbejdsgivere og ansatte arbejder sammen om at finde gode midlertidige løsninger for de medarbejdere, der normalt ikke har hjemmearbejdsplads. F.eks. kan gener ved kontorarbejde, der udføres ved borde og stole, der normalt ikke er beregnet til kontorarbejde mindskes ved, at man sørger for at skifte mellem forskellige stole og borde. Det kan også hjælpe med pauser i arbejdet og at få bevæget sig i løbet af dagen.

Hviletid og fridøgn

Arbejdsmiljøloven indeholder en force majeure regel vedr. hviletidsbestemmelser (11 timers-reglen og ugentligt fridøgn), som nu tages i brug vedr. corona situationen. Virksomheder, som kommer under et særligt arbejdsmæssigt pres, f.eks. landbrug, som har medarbejdere fraværende på grund af corona, kan have brug for at fravige 11 timers reglen, fordi det er nødvendigt at få passet dyr. Arbejdet skal stadig tilrettelægges, så de ansatte kan arbejde uden unødig risiko for sikkerhed eller sundhed og medarbejdere skal have kompensation for de aflyste hvileperioder og fridøgn på et senere tidspunkt, eller passende beskyttelse, hvis det rent undtagelsesvist ikke er muligt at kompensere medarbejderen med hvileperioder.

Der er tale om en midlertidig fravigelse af reglerne. Force majeure situationen vedr. hviletidsbestemmelser gælder derfor foreløbig frem til 13. april 2020.

Se mere på arbejdstilsynets hjemmeside www.at.dk eller kontakt sekretariatet.

Tilbage til oversigt