Tilbage til oversigt
12. april 2023

De nye overenskomster på DA og FH området er vedtaget

Der bliver ingen storkonflikt i denne omgang. Arbejdsgiverne og lønmodtagerne på DA og FH området har godkendt mæglingsforslaget, og dermed også de forlig, der blev indgået under overenskomstforhandlingerne i februar og marts. Det betyder, at overenskomsterne er fornyet for en 2 årig periode.

Forligsmanden fremsatte den 25. marts 2023 et mæglingsforslag vedrørende fornyelsen af overenskomsterne på DA og FH området. Mæglingsforslaget omfatter både de overenskomster, hvor parterne selv er blevet enige og har indgået forlig, og de områder hvor parterne ikke har kunnet nå til enighed. Ved således at sammenkæde de enkelte områder, kan der ske en samlet afstemning om mæglingsforslaget. Vedrørende indholdet af mæglingsforslaget henvises til tidligere nyhed.

Mæglingsforslaget har været sendt til afstemning hos parterne, og resultatet af afstemningen er netop offentliggjort. Det blev et ja.

Forligsinstitutionen har offentliggjort på hjemmesiden, at mæglingsforslaget er vedtaget. På arbejdsgiversiden er forslaget vedtaget med 100%. På lønmodtagersiden er forslaget vedtaget med 79% afgivne ja-stemmer. Den samlede stemmedeltagelse var 59,3%.

På lønmodtagersiden er der afholdt urafstemning blandt medlemmerne af forbundene. Resultatet af afstemningen blandt de enkelte forbund kan ses her

Overenskomsterne, som er omfattet af mæglingsforslaget, træder i kraft fra 1. marts 2023. Satsreguleringer sker fra 1. marts eller fra den dato parterne har aftalt.

GLS-A’s overenskomster udløber først pr. 1. marts 2024 og er derfor ikke omfattet af mæglingsforslaget.

Tilbage til oversigt
woman signing on white printer paper beside woman about to touch the documents

Flere nyheder i samme kategori