Tilbage til oversigt
3. januar 2022

Elektronisk lønsumsindberetning

Vi har nu åbnet op for den elektroniske lønsumsindberetning, hvor alle medlemmer skal indberette deres lønsummer og arbejdstimer via en online indberetning. Vi erstattede i 2021 det fysiske papirark med en digital udgave, og det er samme løsning alle medlemmer skal bruge igen. Selve oplysningerne, der skal opgives, er de samme som hidtil. Indberetningen er delt op i flere forskellige dele, og brugeren bliver vejledt igennem processen.

Hjemmesiden hedder www.glsaindberetning.dk og kan tilgås direkte eller via vores hjemmeside, hvor den vil ligge på forsiden i én af de firkantede bokse. For at logge ind, skal virksomheden bruge sit medlemsnummer hos GLS-A samt det tilknyttede CVR-nummer som adgangskode.

Ved spørgsmål kontakt Dorte direkte på dme@gls-a.dk eller 87403405.

Tilbage til oversigt
person holding pencil near laptop computer