Tilbage til oversigt
22. februar 2023

ESG-konsulentuddannelsen udbydes igen

På baggrund af stor efterspørgsel genudbyder GLS-A den særlige ESG-konsulentuddannelse. Det nye forløb udbydes til september.

Forløbet er sammensat af to Akademi-fag ”Bæredygtig forretningsforståelse” og ”Procesfacilitering” med en mellemliggende kursusdag, hvor der er fokus på nyeste lovgivning og proces i forhold til ESG rapportering. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus, og er et særligt tilbud til GLS-A’s medlemmer.

Deltageren bliver uddannet i at benytte ESG nøgletal som et værktøj til at registrere og kommunikere virksomhedens bæredygtighedsstrategi. Uddannelsen er betalt af GLS-A / HK kompetencefonden og er derfor gratis for GLS-A´s medlemsvirksomheder. Der ydes lønrefusion fra kompetencefonden jf. gældende retningslinjer.

I GLS-A vil vi gerne være med til at hjælpe vores medlemmer med fremtidens ESG-afrapporteringer, og derfor har vi skabt dette kursus, som netop klæder vores medlemmer bedre på.

Læs mere om kurset og tilmelding her.

Tilbage til oversigt
man and women gathered around a table