Tilbage til oversigt
17. september 2020

Få en aftale med Arbejdstilsynet i stedet for et påbud

Virksomhederne kan fra 1. september 2020 – i visse tilfælde – få mulighed for at indgå en aftale med Arbejdstilsynet om forbedring af arbejdsmiljøet og om løsning af et eller flere konkrete arbejdsmiljøproblemer inden for en aftalt frist – i stedet for at få et påbud.

Aftaleforløbet bliver en mulighed i 2 situationer:

  1. Hvis Arbejdstilsynet på et tilsyn ser et arbejdsmiljøproblem og vurderer, at problemet kan være andre steder i virksomheden. Aftalen går så ud på, at virksomheden med hjælp fra Arbejdstilsynet skal løse problemet dér, hvor det er konstateret, men også andre steder, som virksomheden selv vælger. Virksomheden kan dermed undgå at få et påbud.
  2. Hvis Arbejdstilsynet på et tilsyn får mistanke om et arbejdsmiljøproblem, men endnu ikke har afdækket, om der er tale om en overtrædelse af reglerne. Det vil især være relevant i forhold til komplekse arbejdsmiljøproblemer, fx inden for psykisk arbejdsmiljø. Aftalen går så ud på, at virksomheden med hjælp fra Arbejdstilsynet skal løse det problem, der er mistanke om. Virksomheden kan dermed undgå at få et påbud.

Aftalen betyder også, at virksomheden får hjælp og vejledning fra Arbejdstilsynet til at arbejde med løsningen af arbejdsmiljøproblemet.

Når virksomheden indgår aftalen, skal de ansatte eller arbejdsmiljøorganisation orienteres. De ansatte eller arbejdsmiljøorganisationen skal også inddrages, når I arbejdet med at løse problemet.

Mens aftalen løber, fører Arbejdstilsynet som udgangspunkt ikke tilsyn med det emne, som aftalen omfatter. Når aftalen er udløbet, kommer tilsynet på kontrolbesøg igen.

Aftalen medfører hverken en gul eller rød smiley på Arbejdstilsynet hjemmeside. Men virksomheden kan ikke have en grøn smiley, mens aftalen løber.

Tilbage til oversigt