Tilbage til oversigt
8. april 2021

Få tilskud til arbejdsmiljø

Private virksomheder med op til 50 ansatte har mulighed for at søge tilskud til aktiviteter, der forebygger fysisk og psykisk nedslidning og arbejdsulykker blandt medarbejderne.

Virksomhederne kan bl.a. søge om tilskud til

  • autoriseret arbejdsmiljørådgivning, tilpasset den enkelte virksomheds behov
  • sundhedsfremme i form af fysisk træning på arbejdet
  • leje og afprøvning af hjælpemidler, som kan forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø fx ved at lette tunge løft eller reducere risici for arbejdsulykker.

Det er Arbejdstilsynet, som administrerer puljen. Puljen er på 105 mio. kr. årligt og udmøntes fra 2021 til 2023.

Der uddeles midler efter et først-til-mølle-princip til alle projekter, som opfylder betingelserne for at få tilskud. Der vil kunne søges løbende, og virksomhederne kan få tilskud til konsulentbistand til udfyldelse af ansøgningsskema og afrapportering af projekter. På Arbejdstilsynets hjemmeside vil ansøgerne kunne tilgå vejledningsmateriale, ansøgningsskemaer og eksempler på støtteværdige indsatser og aktiviteter. Der etableres et sekretariat i Arbejdstilsynet, og medarbejderne i sekretariatet vil kunne bistå med svar på spørgsmål fra virksomheder og rådgivere.

Ansøgere kan modtage op til 500.000 kr. i støtte pr. projekt, og der gives tilskud til 80 procent af de afholdte tilskudsberettigede udgifter. Dog skal EU’s regler om de minimis støtte være overholdt. For landbruget betyder det, at der maximalt kan søges tilskud svarende til 20.000 euro. Der kan gives tilskud til eksterne konsulenter/rådgivere men ikke tilskud til virksomhedens interne rådgivere eller øvrige lønudgifter.

Arbejdstilsynet har lagt ansøgningsskemaer og relevant information op i forbindelse med ansøgningsproceduren på deres hjemmeside.

Mere information

På Arbejdstilsynets hjemmeside www.at.dk oprettes temasider, med yderligere oplysninger om ordningen, hvordan man ansøger, og hvilke krav der stilles til gennemførelse af projekter, aflæggelse af regnskab, afrapportering m.m.

GLS-A yder hjælp til at få ansøgt om midler fra puljen – kontakt Anne Marie Hagelskjær Smit på tlf. 8740 3407.

 

 

 

Tilbage til oversigt
green plant on brown round coins