Tilbage til oversigt
27. marts 2020

Fleksibelt opkvalificeringsforløb til det grønne område

Virksomheder der er berørt af Corona-krisen kan med online kurser fastholde en opkvalificeret medarbejderstab og få dækket deres løntab gennem VEU godtgørelse, SVU og kompetencefonde. Benytter virksomheden sig af lønkompensationsordningen fra staten, kan denne fastholdes under kursusaktiviteten.

Den Grønne Konsulenttjeneste har sammen med VUC, Kold College og Tietgenskolen udviklet et udvalg af online kurser specifikt rettet mod det grønne område. Det betyder, at der ligger en samlet pakke af AMU kurser til i alt 4 uger og yderligere FVU forløb på 30 timer eller mere. FVU forløbene kan indeholde IT, Dansk, Matematik, og Engelsk. Kurserne kan tages enkeltvis eller som en hel pakke i et forløb på 4 uger eller mere, hvis der inkluderes FVU.Er medarbejderne fortsat beskæftiget i virksomheden på trods af produktionsnedgang, kan kursusaktivitet fx på deltid give adgang til lønkompensation via VEU, SVU og kompetencefonde.

Se mere på www.dgkt.dk eller kontakt Lotte Julin Bock på ljb@gls-a.dk eller tlf: 2942 8416

Tilbage til oversigt