Tilbage til oversigt
25. september 2020

Forrykt: Regeringen sender politiregning til arbejdsgiverne

Regeringen åbner op til en ny afgift på arbejdskraft. Det synes GLS-A’s bestyrelsesformand, Helle Reedtz-Thott er forrykt. I dagens udgave af Jyllands Posten kommer GLS-A’s bestyrelsesformand med sin mening om regeringens tiltag. Læs hele indlægget her eller på Jyllands Postens hjemmeside.

Forrykt: Regeringen sender politiregning til arbejdsgiverne

Mange danskere ønsker mere tryghed og bakker op om at styrke Politiet. Det er imidlertid forrykt, at regeringen nu vil sende regningen for politireformen til arbejdsgiverne. Og det viser, hvor farlige afgifter er. De kan nemlig bruges til helt andre formål, end de oprindeligt er tiltænkt.

Den socialdemokratiske regering vil hente 830 millioner kroner til politireformen, som netop nu forhandles politisk. Pengene skal komme fra en forhøjelse af arbejdsskadeafgiften, som alle virksomheder betaler til pr. medarbejder. Der er reelt tale om en ny afgift på arbejdskraft. En afgift, som gør det dyrere for virksomhederne at beskæftige medarbejdere.

Mere og bedre politi har intet at gøre med arbejdsskader. Det er helt uansvarligt, at en socialdemokratisk regering, som ellers burde se det som sin fornemste opgave at holde hånden under beskæftigelsen og sikre den private sektor, nu vil gøre det dyrere at drive virksomhed. Det vil i den sidste ende føre til lavere økonomisk aktivitet og dermed lavere beskæftigelse.

Afgifter er ”farlige”. De bliver sat i verden med ét formål. Men når der skal findes penge til nye formål, formår regeringen ikke at adskille det ene formål fra det andet. Afgifter kan man skrue på efter behag. Regeringen skal finde pengene et andet sted end arbejdsskadeafgiften.

Tilbage til oversigt