Tilbage til oversigt
28. maj 2020

Frigiv indefrosne feriepenge

GLS-A’s bestyrelsesformand, Helle Reedtz-Thott, har i Jyllands Posten tidligere opfordret til at frigive de indefrosne feriepenge. Læs her hvorfor.

Coronakrisen sætter dybe spor i danskernes hverdag og dansk økonomi. Når vi skal genåbne Danmark, er vi i den heldige situation, at der ligger et værktøj for fødderne af os, som normalt ikke ville være til rådighed. Politikerne har muligheden for at frigive de feriepenge, som ellers skulle ligge i en fond og først udbetales til hver enkelt lønmodtager ved pensionering.

Ved overgang til samtidighedsferie fra 1. september 2020 er det besluttet, at feriepenge optjent de foregående 12 måneder skal indefryses i en fond. Det er gjort for at sikre, at virksomhederne ikke står med en udgift her og nu til dobbelte feriepenge – og også af hensyn til ikke at pumpe milliarder ud i økonomien midt i en højkonjunktur. Nu er situationen imidlertid en anden. Coronakrisen og nedlukningen af samfundet har ført økonomien ind i en recession. Her kan danskernes indefrosne feriepenge komme i spil til stimulering af efterspørgslen og dermed være med til at sætte gang i hjulene.

Samlet set udgør de indefrosne feriepenge 100 mia. kr. Af disse er 45 mia. kr. skat. Tilbage er der 55 mia. kr., som kan udbetales til lønmodtagerne. Det er penge, som kan være med til at sætte gang i økonomien, når samfundet igen åbner op. Penge, som den enkelte lønmodtager ikke har disponeret med, ville komme til udbetaling her og nu, og som derfor kan være en ekstra saltvandsindsprøjtning til økonomien. Alle har vist hørt om begrebet ”helikopterpenge”, som disse feriepenge er udtryk for.

Pengene skal i den sidste ende betales af virksomhederne, når den enkelte medarbejder går på pension. Staten kan imidlertid låne penge til lav rente. Det kan man lade komme virksomhederne til gode ved, at forrentningen af virksomhedernes gæld til staten tilsvarende sker til en lav rente. Frigivelsen af de indefrosne feriepenge påvirker ikke virksomhedernes likviditet og kan hjælpe os alle med at komme økonomisk på fode efter coronakrisen.

Tilbage til oversigt