Tilbage til oversigt
18. august 2020

Indlæg i Jyllands Posten

GLS-A’s bestyrelsesformand, Helle Reedtz-Thott har i dag et indlæg i Jyllands Posten. Læs hele indlægget herunder.

Venstrefløjen og fagbevægelsen vil bygge en tidsindstillet bombe 

I 2006 blev der på Christiansborg indgået en bred politisk aftale, som skulle fremtidssikre den danske velfærdsmodel. Det indebærer bl.a., at folkepensionsalderen følger den gennemsnitlige levealder. Nu lyder nye toner. Venstrefløjspolitikere og faglige ledere ønsker nu at sætte en grænse for folkepensionsalderen, både 68 år og 70 år har været nævnt. En sådan grænse er en bombe for den offentlige økonomi og en meget farlig vej at bevæge sig ud af.

Hvad er det man gør? Man kigger på f.eks. en 65-årig i dag og siger, at vedkommende ikke vil kunne holde til at arbejde til 70-års alderen. Det er jo helt forkert. Hvordan en 65-årig typisk har det i dag, kan ikke sammenlignes med, hvordan 65-årige vil have det om 20, 30 eller 40 år. Når vi ser tilbage på forholdene for vores bedsteforældres generation, var mange fysisk slidt ned, når de var i 50’erne. Forholdene på arbejdsmarkedet er i dag helt anderledes og vil også være helt anderledes om 20 – 30 år. Levealderen stiger, bl.a. fordi forholdene på arbejdsmarkedet og arbejdsmiljøet løbende bliver forbedret og fordi livsvilkår og sundhedsforhold forbedres.

Fagøkonomer råber over en bred kam vagt i gevær. Hvis folkepensionsalderen låses fast, vil det lægge en voldsom byrde på de offentlige finanser. Det vil betyde, at der skal ske besparelser andre steder i den offentlige sektor, eller at skatten skal sættes op. Og det er ikke småpenge, vi taler om.

Så kære politikere – kom nu til fornuft. Lad være med at bilde danskerne ind, at vi bare kvit og frit kan skrue på folkepensionsalderen, som vi har lyst til. En væsentlig forudsætning for, at vi langsigtet kan have sunde offentlige finanser i Danmark, er bl.a., at vi har en dynamisk folkepensionsalder.

 

Tilbage til oversigt