Tilbage til oversigt
23. februar 2023

GLS-A afholder generalforsamling tirsdag den 14. marts i Middelfart

Der afholdes ordinær generalforsamling i GLS-A tirsdag den 14. marts 2023 hos Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart.

GLS-A er vært ved en frokost, der begynder kl. 12.00. Generalforsamlingen afholdes fra kl. 13.00. Alle medlemmer er inviteret. Tilmelding er nødvendig og skal ske til lkp@gls-a.dk senest mandag den 6. marts 2023.

På valg til bestyrelsen for en 3 årig periode er:
Land- og skovbrug: Godsejer Helle Reedtz-Thott, Gavnø Gods
Agroindustri: Koncern HR- og kommunikationsdirektør Anette Hermansen, Danhatch Denmark A/S
Gartnerier og planteskoler: Planteskoleejer Bjarne Holden, Holdens Planteskole A/S

Alle er villige til at modtage genvalg

Bestyrelsen har i 2022 suppleret sig med HR chef Hanne Hebsgaard Steinmetz, HedeDanmark og HR manager Gitte Blæsild, KMC. Bege skal vælges for en 2 årig periode.

Hent dagsorden, årsrapport, skriftlig beretning og budget for 2023 her. 

Tilbage til oversigt
people raising hands with bokeh lights