Tilbage til oversigt
25. januar 2023

GLS-A afholder generalforsamling tirsdag den 14. marts i Middelfart

Der afholdes ordinær generalforsamling i GLS-A tirsdag den 14. marts 2023 hos Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart.

GLS-A er vært ved en frokost, der begynder kl. 12.00. Generalforsamlingen afholdes fra kl. 13.00. Alle medlemmer er inviteret.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være indsendt til sekretariatet inden den 1. februar 2023. Forslag sendes til lkp@gls-a.dk.

Ligeledes skal forslag til kandidater til bestyrelsen være sekretariatet i hænde inden den 1. februar 2023. Forslag til kandidater skal være underskrevet af medlemmer, der repræsenterer mindst 3 stemmer samt af den foreslåede kandidat selv. Et medlem har én stemme pr. påbegyndt 2.000 kr. indbetalt kontingent (ekskl. moms).

På valg til bestyrelsen for en 3 årig periode er:
Land- og skovbrug: Godsejer Helle Reedtz-Thott, Gavnø Gods
Agroindustri: Koncern HR- og kommunikationsdirektør Anette Hermansen, Danhatch Denmark A/S
Gartnerier og planteskoler: Planteskoleejer Bjarne Holden, Holdens Planteskole A/S

Alle er villige til at modtage genvalg

Bestyrelsen har i 2022 suppleret sig med HR chef Hanne Hebsgaard Steinmetz, HedeDanmark og HR manager Gitte Blæsild, KMC. Begge skal have deres mandat bekræftet ved valg på generalforsamlingen.

Tilbage til oversigt
people raising hands with bokeh lights