Tilbage til oversigt
2. februar 2022

GLS-A afholder generalforsamling tirsdag den 8. marts i Middelfart

For god ordens skyld skal vi oplyse, at der afholdes ordinær generalforsamling i GLS-A tirsdag den 8. marts 2022 hos Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart.

Foreningen er vært ved en frokost, der begynder kl. 12.00. Generalforsamlingen afholdes fra kl. 13.00.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være indsendt til sekretariatet inden den 1. februar 2022. Forslag sendes til lkp@gls-a.dk.

Ligeledes skal forslag til kandidater til bestyrelsen være sekretariatet i hænde inden den 1. februar 2022. Forslag til kandidater skal være underskrevet af medlemmer, der repræsenterer mindst 3 stemmer samt af den foreslåede kandidat selv. Et medlem har én stemme pr. påbegyndt 2.000 kr. indbetalt kontingent (ekskl. moms).

På valg til bestyrelsen for en 3 årig periode er:
Land- og skovbrug: Forretningsudviklingsdirektør Jacob Christiansen, HedeDanmark
Agroindustri: CFO Per Godsk Nielsen, KMC
Maskinstationer: Maskinstationsejer Jørgen Jørgensen

Alle er villige til at modtage genvalg.

Tilbage til oversigt
people raising hands with bokeh lights