Tilbage til oversigt
1. maj 2023

GLS-A ansætter ny direktør

Pr. 1. juni tiltræder cand.jur. Anne Marie Hagelskjær Smit stillingen som direktør i GLS-A. Hun afløser Jens Bjørn Poulsen, som tidligere i år meddelte foreningens bestyrelse, at han ønskede at træde tilbage for at påbegynde sin seniortilværelse.

Anne Marie Hagelskjær Smit har siden 2016 haft en stilling som arbejdsmiljø- og HR-chef i GLS-A. Hun blev ansat i foreningen i 1997 og har løst mange forskellige opgaver gennem årene, fra overenskomstforhandler til juridisk rådgivning og varetagelse af fagretlige sager. Senest har hun løftet ansvaret for branchens partssamarbejde omkring arbejdsmiljø inden for landbruget, gartneri- og skovbrugsområdet.

GLS-A’s formand Helle Reedtz-Thott udtaler: Bestyrelsen har udpeget Anne Marie Hagelskjær Smit til at stå i spidsen for den strategiske udvikling af foreningen, som er planlagt for de kommende år. Målet er at styrke GLS-A’s positionering som den toneangivende arbejdsgiverorganisation inden for de grønne områder. Vi takker Jens Bjørn Poulsen for hans store indsats gennem mange år.

GLS-A’s kommende direktør Anne Marie Hagelskjær Smit udtaler: Det er en fantastisk mulighed for at være med til at styrke og fremme GLS-A’s medlemsinteresser i det arbejde, som Jens Bjørn Poulsen og bestyrelsen allerede har igangsat. Jeg glæder mig overordentligt meget til at tage fat på nye strategiske opgaver og samarbejder og ikke mindst at stå i spidsen for et sekretariat med dygtige medarbejdere, som kan være med til at løfte opgaverne.

Direktør Jens Bjørn Poulsen udtaler: Jeg er meget glad for, at det er lykkedes for bestyrelsen at finde en intern kandidat til stillingen som direktør. Anne Marie har et stort og bredt kendskab til foreningen og de mange opgaver, som vi løser for medlemsvirksomhederne. Hun har et stort netværk i foreningen og blandt vores samarbejdspartnere og er meget respekteret for sin måde, at gå til opgaverne på. Jeg ønsker Anne Marie, bestyrelsen og medarbejderne i GLS-A alt det bedste med det vigtige arbejde, vi løser for de grønne brancher og de mange følgevirksomheder.

I forbindelse med direktørskiftet afholdes en reception fredag, den 16. juni fra kl. 13 – 15 på Severin, Skovsvinget 25, Middelfart

Kontakt:

Formand Helle Reedtz-Thott, telefon 26 23 36 50

Kommende direktør Anne Marie Hagelskjær Smit, telefon 28 40 48 62

Direktør Jens Bjørn Poulsen, telefon 28 40 48 65

Tilbage til oversigt