Tilbage til oversigt
7. januar 2022

Husk at registrere virksomhedens Samarbejdsudvalg (SU)

Virksomheder med min. 35 ansatte er omfattet af ”Lov om information og høring”. Det betyder, at virksomheden har pligt til via lønmodtagerrepræsentanterne at give de ansatte fyldestgørende oplysninger om forhold af væsentlig betydning for de ansatte på virksomheden, f.eks. ændringer i beskæftigelsen på virksomheden.

Som medlem hos GLS-A er jeres virksomhed omfattet af reglerne om information og høring via ”Samarbejdsaftalen” indgået af SALA og LO (nu FH) og denne aftale træder i stedet for loven.

Samarbejdsaftalen sætter rammen for samarbejdet gennem SU og giver ret til etablering af SU ved 35 ansatte (jordbrug: 25 ansatte). Aftalen administreres af SAMGO, som er et samarbejdsforum etableret af GLS-A, 3F, HK og Dansk Metal.

SAMGO har som målsætning:

  • at bidrage til at opbygge de bedst mulige samarbejdsrelationer og en god forståelse for den fælles virkelighed mellem arbejdsgivere og arbejdstagere på de enkelte virksomheder til gavn for trivsel og produktivitet
  • at tilbyde virksomhedernes samarbejdsudvalg støtte gennem projektinitiativer, der med baggrund i den økonomiske og arbejdsmarkedspolitiske udvikling, kan bidrage til forbedret konkurrenceevne gennem udvikling, vækst og sikring af en veluddannet arbejdsstyrke

GLS-As medlemsvirksomheder kan hente hjælp til etablering af SU og arbejdet i SU ved henvendelse til vores samarbejdskonsulenter. Se hjemmesiden www.samgo.dk.

Registrering

Har I allerede etableret et SU, skal det registreres hos SAMGO. Registreringen betyder, at I vil få informationer og vejledning om SU og de temaer som SU kan arbejde med.

Registrering af jeres SU kan ske på mail: lkp@gls-a.dk og med en simpel meddelelse om, at I har et SU på jeres virksomhed og med oplysning om virksomhedens navn og adresse. Evt. suppleret med kontaktoplysninger til jeres SU (formandskab).

For yderligere information kontakt HR- og Arbejdsmiljøchef Anne Marie Hagelskjær Smit på amh@gls-a.dk eller 87403407.

Tilbage til oversigt
Group of business workers standing with hands together doing symbol at the office