Tilbage til oversigt
15. oktober 2021

Ny aftale forbedrer ordningen for udenlandske praktikanter på det grønne område

Udenlandske praktikanter, der er ansat i dansk landbrug, gartnerier mm. vil fremover få styrket deres retsstilling og mulighed for at blive længere i Danmark. Det sikrer en ny aftale mellem udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye og parterne bag Det faglige udvalg for Jordbrugets Uddannelser. Aftalen skal nu udmøntes i lovgivning, og regeringen forventer at fremsætte et lovforslag i folketingsåret 2021-22, der udmønter de dele af aftalen, som kræver lovændring.

De udenlandske praktikanter vil med aftalen få mulighed for at klage til et fagligt udvalg, hvis der opstår tvister med virksomheden i forbindelse med deres ophold. Udvalget vil kunne træffe afgørelse om evt. erstatning og godtgørelse. For at sikre, at det vil være muligt for danske elever på erhvervsuddannelserne at få en praktikplads, vil der blive stillet krav om, at virksomheder der bruger praktikantordningen, selv har ansat eller forsøgt at rekruttere elever under erhvervsuddannelse, hvis der er væsentlig mangel på praktikpladser.

Herudover styrker aftalen også tilsynet på området, ligesom opholdslængden for praktikanter på det grønne område vil blive forlænget fra 12 til 18 måneder. Aftalen er indgået mellem udlændinge- og integrationsministeren samt Landbrug og Fødevarer, 3F’s grønne gruppe og Arbejdsgiverforeningen GLS-A. Regeringen forventer i indeværende Folketingsår at fremsætte et lovforslag, der udmønter de dele af aftalen, som kræver lovændring.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye siger: ”Nu får de udenlandske praktikanter i landbruget bedre forhold. Det er jeg meget glad for. Jeg vil gerne takke parterne på det grønne område for et rigtig godt forhandlingsforløb.”

Helle Reedtz-Thott, formand for GLS-A, siger: ”GLS-A håber, at der med den nye aftale bliver stabilitet omkring vilkårene for udenlandske praktikanter. Vi ønsker en stærk praktikantordning, som ikke må stå i vejen for, at vi får uddannet det nødvendige antal faglærte. Et længere praktikophold styrker praktikanternes oplæring og er til gavn for virksomhederne.”

Lone Andersen, viceformand i Landbrug og Fødevarer siger: “I L&F er vi tilfredse med aftalen og det gode samarbejde, der har været mellem organisationerne og ministeren. Vi er særligt glade for, at aftalen indeholder en forlængelse af opholdsperioden for udenlandske praktikanter fra 12 til 18 måneder, da det giver den unge mulighed for at dygtiggøre sig yderligere samtidig med, at det gavner landmanden.”

Peter Kaae Holm, gruppeformand i 3F’s grønne gruppe siger: ”Det har været vigtigt for 3F at styrke praktikanternes retssikkerhed. De får nu samme muligheder som danske erhvervsuddannelseselever til at kunne klage over deres oplæringsforhold. Det har vi oplevet mange eksempler på, at der er brug for. Samtidig forpligter aftalen arbejdsgiverne til at søge efter danske elever inden de ansætter en udenlandsk praktikant. Det er et stærkt signal at sende.”

Læs hele aftalen her.

Tilbage til oversigt