Tilbage til oversigt
3. november 2021

Ny arbejdsmiljøindsats: “Fra vision til sikkerhed – sæt mål og forfølg”

Øget fokus på den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal gøre de grønne erhverv sikrere. Der er endda god og gratis hjælp at hente i 2022 for de første 50 grønne virksomheder, der slår til. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse er vejen til at få sat mål for det gode arbejdsmiljø og få sat handling på.

 Antallet af ulykker i den grønne sektor er alt for højt.

Det skal et nyt samarbejde nu forsøge at råde bod på. BAU Jord til Bord, GLS-A, 3F, Landbrug & Fødevarer og SEGES gør nu en øget indsats for at sætte gang i en positiv udvikling i antallet af ulykker i den grønne branche. Samarbejdet skal sætte arbejdsmiljø på dagsordenen hos både landmænd, gartnerier, maskinstationer og i skovbranchen.

“Vi skal – kort sagt – have knækket kurven. Målet med indsatsen er at gøre arbejdsmiljø til noget, man arbejder med”, siger Anne Marie Hagelskjær Smit, HR- og Arbejdsmiljøchef hos GLS-A (næstformand for BAU Jord til Bord).

Projektets mål er at skabe et bedre arbejdsmiljø. Vejen til det er, at skabe ikke mindre end 1000 kontakter til virksomheder i den grønne branche i løbet af 2022. 50 af disse kontakter skal ske gennem besøg, hvor en arbejdsmiljøkonsulent fra SEGES besøger virksomheden og faciliterer den årlige arbejdsmiljødrøftelse med ejer og en repræsentant for arbejdsmiljøorganisationen i virksomheden.

“Det er vigtigt for os, at vi kommer ud på arbejdspladserne og hjælper til at igangsætte arbejdsmiljødrøftelsen. Den tager udgangspunkt i virksomhedens målsætning på arbejdsmiljøområdet og er et værktøj, som skal tage de gode idéer fra idé til konkret handling”, forklarer arbejdsmiljøchef i SEGES, Helle Birk Domino.

Projektet løfter en vigtig opgave. Der skal sættes fokus på at udvikle virksomhedernes egne bud på, hvad en god arbejdsplads skal kunne.

“Vi skal styrke arbejdsmiljøet i de danske jordbrugsvirksomheder, så vi fortsat kan tilbyde attraktive arbejdspladser til medarbejdere i branchen og tiltrække endnu flere. Det gør vi bl.a. ved at hjælpe virksomhederne til systematisk at arbejde med arbejdsmiljø med udgangspunkt i den enkeltes vision og mål for, hvordan den gode arbejdsplads skal se ud”, siger viceformand i Landbrug & Fødevarer Lone Andersen.

Samarbejdet er finansieret i forbindelse med trepartsaftalen fra 2020 og initiativet er stærkt fordi alle parter har sammenfaldende interesser på området.

“For os ville det ikke give mening, hvis vi skulle sende en konsulent ud for både arbejdsgiver og arbejdstager. Der er en klar, fælles interesse for at skabe bedre arbejdsmiljø for alle parter. Og på denne måde kan vi komme ud til mange flere virksomheder til gavn for flere”, siger Jesper Lund-Larsen, miljø- og arbejdspolitisk konsulent i 3F og medlem af BAU Jord til Bord.

Hvis du allerede nu ved, at du kunne have lyst til at få et besøg til at hjælpe arbejdsmiljøet godt på vej, så kontakt Anne Marie Hagelskjær Smit, HR- og Arbejdsmiljøchef hos GLS-A, på amh@gls-a.dk eller 87403407.

Tilbage til oversigt