Tilbage til oversigt
11. april 2024

Ny indsats fra Arbejdstilsynet målrettet landbrug og skovbrug

I 2024 har Arbejdstilsynet rettet sit fokus mod sikkerhed inden for landbrug og skovbrug. Et nyt initiativ er blevet iværksat med det centrale formål at forbedre planlægningen og integrere sikkerhedstiltag i alle arbejdsopgaver for at forebygge ulykker.

Arbejdstilsynet har identificeret fem primære risikofaktorer i landbruget, herunder håndtering af store dyr, svovlbrinte i forbindelse med gylle, brug og vedligeholdelse af maskiner, stabling af store emner og fald fra højder. Disse risici kan alle forebygges, men det kræver, at virksomhederne prioriterer sikkerheden og viser lederskab, selv i travle perioder.

“Det er vigtigt at virksomhederne har fokus på bedre arbejdsplanlægning og oplæring af medarbejdere for at forhindre alvorlige ulykker. Det gælder både de erfarne medarbejdere og især også yngre og mere uerfarne medarbejdere”, siger chefkonsulent for arbejdsmiljø i GLS-A, Helle Birk Domino.

Ulykker involverende dyr udgør en betydelig del af ulykkerne inden for landbrug og skovbrug. og det kan bl.a. løses ved passende indretning af stalde og tilpasning af adfærd i nærkontakt med dyrene.

I perioden 2017-2022 resulterede 33 dødsulykker inden for landbrug og skovbrug, typisk i forbindelse med håndtering af store dyr og brugen af store maskiner.

Indsatsen mod arbejdsulykker i landbrug og skovbrug omfatter en målrettet tilsynsindsats mod de mest alvorlige ulykkesrisici, kommunikationskampagner om ulykkesforebyggelse, netværksaktiviteter med branchens interessenter og analyse af årsager til ulykker i branchen. Denne helhedsindsats er en del af handlingsplanen mod arbejdsulykker fra juni 2023.

Vidste du…?

…at I kan få hjælp til jeres arbejdsmiljø gennem jeres medlemskab af GLS-A? Kontakt GLS-A’s chefkonsulent for arbejdsmiljø, Helle Birk Domino på hebd@gls-a.dk eller 87403420. Det er ganske gratis for vores medlemmer.

BAU Jord til Bord har desuden lavet materiale omkring de relevante emner, som kan downloades her.

Relevante webinarer:

Gense tre relevante webinarer herunder. Webinarerne understøtter helhedsindsatsen, så de er relevante for alle virksomheder inden for brancherne.

Tilbage til oversigt
red tractor on brown field during daytime