Tilbage til oversigt
25. november 2020

Ny trepartsaftale om styrkelse af erhvervsuddannelserne og det lærepladsopsøgende arbejde

En ny trepartsaftale skal sikre, at der fremadrettet er økonomisk balance i virksomhedernes indbetalinger til elevrefusion og Praktikplads-AUB-ordningen. Dermed vil virksomhederne ikke længere blive opkrævet et for højt AUB-bidrag. Som en del af aftalen afsættes der i AUB 500 mio. kr. årligt til finansiering af initiativer til fremme af lærepladser og styrkelse af erhvervsuddannelserne.

Trepartsaftalen består af 50 konkrete initiativer, som nu skal udmøntes. Blandt de vigtigste er:

  • Skolerne får ansvar for at sikre, at unge får en læreplads
  • De faglige udvalg får tilført 20 mio. kr. til løsning af generelle opgaver.
  • Fordelsuddannelsesordningen afskaffes fra 2022, da ordningen med de nye initiativer ikke længere vil være relevant.
  • Elever skal forpligtes til aktivt at søge praktikplads på praktikpladsen.dk.
  • Elever, som ikke aktivt søger praktikplads, kan af skolen udelukkes fra fortsat undervisning. Det vil sige, at de ikke længere kan være i uddannelsen.
  • AUB bliver sektoropdelt, således at er skal være balance i hver sektor. De 4 sektorer er stat, regioner, kommuner og privat.
  • Refusionen af løn under skoleophold sættes op med 7% i 2021, dog ikke for korte uddannelsesaftaler.
  • Der kan fremadrettet højt indgås en kort uddannelsesaftale mellem samme elev og virksomhed. Dette skal medvirke til, at eleverne i højere grad for sikkerhed for, at kunne gennemføre hele uddannelsen.

GLS-A er tilfreds med, at AUB skal være i økonomisk balance og at overopkrævningen hos virksomhederne ophører. Vi er også glade for, at virksomhederne får en højere refusion af løn under skoleophold. Endelig er vi enige i målsætningen om, at der skal uddannes flere faglært. Det har vi længe vidst, at der er behov for.

Tilbage til oversigt
man writing on paper