Tilbage til oversigt
9. februar 2022

Nye regler for skærmarbejde på hjemmearbejdspladser

En ny politisk aftale baner vejen for mere fleksible regler om hjemmearbejde. Covid-19 pandemien har med al tydelighed vist, at de gældende arbejdsmiljøregler for skærmarbejdspladser ikke har været i takt med de behov, som virksomheder og medarbejdere har haft brug for i et arbejdsmarked under forandring. Flere gange under pandemien har Arbejdstilsynet således sat de eksisterende regler midlertidigt  ud af kraft.  

Som reglerne er nu, indtræder reglerne for skærmarbejdspladser, når skærmarbejdet på hjemmearbejdspladser foregår i et omfang, som svarer til én dag eller mere inden for en normal arbejdsuge.

Fremover vil det blive ændret til mere end 2 dage om ugen – set som et gennemsnit over ca. en måned.

Når de særlige skærmregler gælder, må den ansatte – ligesom i dag – godt bruge sit private skrivebord, stol og computer til skærmarbejdet, hvis udstyret opfylder gældende krav (f.eks. justerbar stol og adskilt skærm og tastatur) i vejledningen om skærmarbejde.

Hvis den ansattes eget udstyr ikke opfylder kravene, skal arbejdsgiveren sørge for, at det nødvendige inventar og udstyr er til rådighed for den ansatte. Det kan arbejdsgiveren f.eks. gøre ved, at den ansatte får arbejdsudstyr som f.eks. computer, skærm, tastatur, mus, stol og lampe fra arbejdspladsen med hjem.

De nye regler forventes at træde i kraft i slutningen af april 2022.

Læs Beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse her.

Tilbage til oversigt
gray leather office rolling armchair beside white wooden computer desk