Tilbage til oversigt
10. juni 2022

Nye regler for udenlandske praktikanter

Folketinget har vedtaget en lov, som ændrer reglerne for udenlandske praktikanter. Ændringerne træder i kraft den 1. juli 2022. Forinden har udlændinge- og integrationsministeren ændret praktikantbekendtgørelsen, således at praktikanter kan få opholds tilladelse i 18 måneder. Den samlede aftale, som tidligere blev indgået mellem GLS-A, Landbrug & Fødevarer, 3F og udlændinge- og integrationsministeren er herefter udmøntet.

Ændringerne skal blandt andet sikre de danske erhvervsuddannelsers adgang til lærepladser og udenlandske praktikanters klageadgang ved tvistigheder. Det betyder, at praktikantansøgninger inden for det grønne område indgivet fra d. 1. juli betinges af, at praktikstedet har ansat eller søgt elever eller lærlinge under erhvervsuddannelse, såfremt der er væsentlig mangel på lærepladser inden for branchen.

Derfor skal ansøgninger indgivet fra d. 1. juli 2022, inden for brancher med væsentlig mangel på lærepladser, vedlægges en underskrevet erklæring fra praktikværten om, at have en elev eller lærling fra de danske erhvervsuddannelser ansat, eller inden for de seneste 3 måneder forud for ansøgningens indgivelse, at have søgt elever eller lærlinge under erhvervsuddannelse.

Praktikværterklæringen samt en oversigt over hvilke brancher, der oplever væsentlig mangel på lærepladser vil kunne findes på www.nyidanmark.dk forud for ændringernes ikrafttræden.

Lovændringen styrker endvidere myndighedernes tilsynsmuligheder med udenlandske praktikanter på det grønne område, og indebærer også, at tvistigheder mellem en udenlandsk praktikant og vedkommendes praktiksted kan indbringes for det faglige udvalg. Hvis det faglige udvalg ikke kan tilvejebringe forlig, kan sagen indbringes for Tvistighedsnævnet.

Tilbage til oversigt
brown field near tree during daytime