Tilbage til oversigt
27. maj 2021

Nyt medlem af GLS-A’s bestyrelse samt ny næstformand

GLS-A afholdt tirsdag den 25. maj generalforsamling i Middelfart. På generalforsamlingen trådte gartneriejer Flemming Petersen ud af bestyrelsen. Gert Graff, CEO i Graff Growing A/S, blev valgt som ny repræsentant for medlemsgruppen gartnerier og planteskoler.

Gårdejer Jørn Kjær Madsen, Rønhave, modtog genvalg for medlemsområdet land- og skovbrug. Charlotte Jepsen Knigge, medejer af Hornsyld Købmandsgård, modtog genvalg for medlemsområdet agroindustri.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Helle Reedtz-Thott, godsejer på Gavnø Gods, som bestyrelsesformand, og Jørn Kjær Madsen, Rønhave, som næstformand.

Tilbage til oversigt