Tilbage til oversigt
18. februar 2019

Præcisering vedr. samarbejdsaftalen med AP Pension

GLS-A har en samarbejdsaftale med AP Pension om pension til funktionærer og ejere. Pensionsordningen er serviceret af Söderberg & Partners, der på det seneste i pressen har været kritiseret for at indtage en dobbeltrolle, idet virksomheden sideløbende med rådgivning af kunder tilbyder kunderne en investeringsmulighed i fonden Tryghed 75, som Söderberg & Partners selv har økonomiske interesser i.

GLS-A har været i dialog med Söderberg & Partners om sagen. Det har nu resulteret i, at Söderberg & Partners ophører med at tilbyde kunder at kunne investere i Tryghed 75. Kunderne kan fortsat vælge blandt de fonde, som AP Pension i øvrigt stiller til rådighed.

Kunder, som har valgt at placere pensionsopsparing i Tryghed 75, vil blive kontaktet og få tilbudt omkostningsfrit at få flyttet deres opsparing til andre fonde i AP Pension eller at blive i Tryghed 75.

Tilbage til oversigt