Tilbage til oversigt
20. juni 2022

Regler om anmeldelse af arbejdsskader harmoniseres

Fra den 1. juli 2022 træder nye ensrettede regler i kraft for anmeldelse af arbejdsulykker. Fremover skal arbejdsgivere anmelde arbejdsulykker inden for 14 dage efter første fraværsdag – uanset om anmeldelsen går til Arbejdstilsynet eller arbejdsskadeforsikringsselskaberne.

Hidtil har der været to forskellige regelsæt for anmeldelse af arbejdsulykker, dels i arbejdsmiljøloven og dels i arbejdsskadesikringsloven. Det ændres pr. 1. juli 2022, hvor kriterier og frister for anmeldelse af arbejdsulykker harmoniseres efter de to regelsæt, og med det formål at gøre det lettere for arbejdsgiverne at opfylde anmeldepligten.

Arbejdsulykker med fravær

Alle ulykker skal anmeldes senest 14 dage efter første fraværsdag fra sædvanligt arbejde ud over tilskadekomstdagen.

Arbejdsulykker uden fravær

I situationer, hvor tilskadekomne ikke har fravær på grund af arbejdsulykken, skal arbejdsgivere fortsat anmelde arbejdsulykken til deres arbejdsskadeforsikringsselskab, hvis de vurderer, at skaden eksempelvis vil give tilskadekomne et varigt mén. Fristen for anmeldelse er 14 dage efter tilskadekomstdagen.

Anmeldelse på virk.dk

Alle arbejdsulykker anmeldes i systemet EASY på virk.dk uanset, om anmeldelsen skal ske til Arbejdstilsynet eller arbejdsskadeforsikringsselskaberne. Tilskadekomne eller en partsrepræsentant kan også selv anmelde arbejdsulykker inden for ét år.

Tilbage til oversigt
woman in white button up shirt and blue stethoscope