Tilbage til oversigt
16. september 2020

Særlig kampagneindsats vedr. tilsyn i landbruget fra 1. oktober 2020

Kvæg og svineavlere på små og store landbrug skal forberede sig på at Arbejdstilsynet kommer på tilsyn, hvor de har fokus på ergonomi (Tunge løft og bæring, dårlige arbejdsstillinger). De vil kigge efter hvordan man har organiseret arbejdet med løft/bæring af tunge sække, dunke, spande og håndtering af levende dyr, fx løft af kalve væk fra koen. De kigger også efter arbejdsstillinger i forb. Med malkning, løftede arme, håndtering af smågrise (vaccination/haleklipning mv).

Indsatsen skal desuden formidle viden om, hvordan landmænd og deres ansatte kan reducere fysiske belastninger. Desuden motivere dem til at gøre noget ved det.

Der vil også blive tilsyn vedr. ulykkesrisici.

Arbejdsgivere vil modtage et informationsbrev om indsatsen i e-boks i september og endvidere et varslingsbrev om den konkrete tilsynsdato.

Indsatsen skulle oprindeligt være opstartet den 1. juni – men er udskudt på grund af corona og løber ind i 2021.

Tilbage til oversigt