Tilbage til oversigt
8. september 2023

Slut med varsling omkring tilsyn

Det er slut med at modtage varsling fra Arbejdstilsynet, når virksomheder skal have et tilsynsbesøg. Det er resultatet af arbejdsmiljøaftalen 2023. Fra den 1. juli i år betyder det konkret, at virksomheder ikke længere vil modtage et brev 1-12 måneder forud for et tilsynsbesøg.

Arbejdstilsynets tilsyn med virksomhedernes arbejdsmiljø foregår som udgangspunkt altid uanmeldt, og dette kommer til at fortsætte fremadrettet. Det er udelukkende praksissen om at udsende en varsling, der bliver droppet. Arbejdstilsynet udtager som hidtil virksomheder til tilsyn ud fra en risikovurdering og på baggrund af konkrete anledninger, fx ulykker eller klager over arbejdsmiljøet. Derudover udtages en mindre andel virksomheder tilfældigt via stikprøver.

Aftalen om en fremtidssikret arbejdsmiljøindsats mod social dumping skal videreudvikle og videreføre arbejdsmiljøindsatsen og arbejdsmiljøforskningen. Indsatsen får tilført 452,4 mio. kr. i perioden 2023-2026.

I GLS-A ligger vi mange kræfter i arbejdsmiljøarbejdet, så det er glædeligt, når området får tilført yderligere ressourcer, som også er målrettet forskning på området. Som arbejdsgivere har vi en pligt til at sikre en sikker arbejdsplads og et godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Vi har derfor også lyttet til vores medlemmer, og i september ansætter vi en arbejdsmiljøkonsulent, som vores medlemmer kan trække på i dagligdagen. Vi ved at vores medlemmer har fokus på at skabe et godt arbejdsmiljø, og det vil vi naturligvis gerne hjælpe med. Det er altid en god idé at være på forkant, så vi vil opfordre til, at tage kontakt til arbejdsmiljøkonsulenten, som kan hjælpe med et arbejdsmiljøtjek på virksomheden.

Ud over den øgede indsats på arbejdsmiljøområdet får Arbejdstilsynet også tilført yderlige 673,2 mio. kr. i perioden 2023-2026 til at forstærke indsatsen mod social dumping og illegal arbejdskraft. I den forstærkede indsats ligger bl.a. at virksomheder, der er kendt skyldige i brug af illegal arbejdskraft, sortlistes fra offentlige udbud.

Tilbage til oversigt