Tilbage til oversigt
8. oktober 2023

Slut med varsling omkring tilsyn

Det er slut med at modtage varsling fra Arbejdstilsynet, når virksomheder skal have et tilsynsbesøg. Det er resultatet af arbejdsmiljøaftalen 2023. Fra den 1. juli i år betyder det konkret, at virksomheder ikke længere vil modtage et brev 1-12 måneder forud for et tilsynsbesøg.

Arbejdstilsynets tilsyn med virksomhedernes arbejdsmiljø foregår som udgangspunkt altid uanmeldt, og dette kommer til at fortsætte fremadrettet. Det er udelukkende praksissen om at udsende en varsling, der bliver droppet. Arbejdstilsynet udtager som hidtil virksomheder til tilsyn ud fra en risikovurdering og på baggrund af konkrete anledninger, fx ulykker eller klager over arbejdsmiljøet. Derudover udtages en mindre andel virksomheder tilfældigt via stikprøver.

Aftalen om en fremtidssikret arbejdsmiljøindsats mod social dumping skal videreudvikle og videreføre arbejdsmiljøindsatsen og arbejdsmiljøforskningen. Indsatsen får tilført 452,4 mio. kr. i perioden 2023-2026.

Ud over den øgede indsats på arbejdsmiljøområdet får Arbejdstilsynet også tilført yderlige 673,2 mio. kr. i perioden 2023-2026 til at forstærke indsatsen mod social dumping og illegal arbejdskraft. I den forstærkede indsats ligger bl.a. at virksomheder, der er kendt skyldige i brug af illegal arbejdskraft, sortlistes fra offentlige udbud.

I GLS-A ligger vi mange kræfter i arbejdsmiljøarbejdet, så det er glædeligt, når området får tilført yderligere ressourcer, som også er målrettet forskning på området. Som arbejdsgivere har vi en pligt til at sikre en sikker arbejdsplads og et godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Vi har derfor også lyttet til vores medlemmer, og har derfor ansat en arbejdsmiljøkonsulent, som vores medlemmer kan trække på i dagligdagen. Vi ved at vores medlemmer har fokus på at skabe et godt arbejdsmiljø, og det vil vi naturligvis gerne hjælpe med.

Hvis du har spørgsmål vedrørende arbejdsmiljø og virksomhedens arbejde hermed, kan du kontakte GLS-A’s chefkonsulent for arbejdsmiljø Helle Birk Domino. Helle kan hjælpe med hands-on rådgivning om arbejdsmiljø ude i virksomheden vedr. udfyldelse af APV, arbejdsmiljøorganisation i virksomheden, Arbejdstilsynets tilsyn og meget mere. Helles hjælp og rådgivning er gratis som medlem i GLS-A og en del af kontingentet, så virksomheden ikke behøver bruge penge på en ekstern arbejdsmiljøkonsulent.

Kontakt Helle på telefon 87403420 eller hebd@gls-a.dk.

Læs mere om, hvad i som medlem kan bruge Helle til her.

Tilbage til oversigt