Tilbage til oversigt
26. april 2024

Smileyordningen afskaffes

Arbejdstilsynet har fra 1. februar 2024 afskaffet smileyordningen. Den skal fra sommeren 2024 erstattes af en ny ordning, der skal skabe større gennemsigtighed. Konkret betyder det, at virksomheder nu ikke længere vil blive tildelt en rød, gul eller grøn smiley efter et tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet. Det nye system giver mulighed for at se, hvilke virksomheder der har haft tilsyn af Arbejdstilsynet, og hvilke virksomheder der har fået en afgørelse.

Det nye system skal omfatte alle danske og udenlandske virksomheder, som har haft et tilsynsbesøg inden for de seneste 6 måneder Det vil fremgå af systemet, hvilke virksomheder der har fået en afgørelse, samt hvilket arbejdsmiljøproblem afgørelsen handler om. Det nye system vil blive offentliggjort i sommeren 2024 og GLS-A vil melde ud når der foreligger noget konkret.

Målet med det nye system er at skabe gennemsigtighed om arbejdsmiljøet på den enkelte virksomhed og motivere virksomheder til at arbejde med arbejdsmiljøet. Det nye system skal samtidig bidrage til det forebyggende arbejdsmiljøarbejde og dermed understøtte et sikkert og sundt arbejdsmiljø ude på arbejdspladserne.

 

 

Tilbage til oversigt