Tilbage til oversigt
15. august 2023

Tidspres i høsten øger risikoen for ulykker

Hvert år sker der alvorlige arbejdsulykker – og nogle gange også dødsulykker – når høsten kører på højtryk. Det skyldes blandt andet de store maskiner, og at alle i landbruget har travlt. Så er der en tendens til, at landmanden og medarbejderne tager flere risici.

Nu er det igen blevet høstsæson, og det betyder desværre også en øget risiko for alvorlige arbejdsulykker, advarer Arbejdstilsynet.

Selvom der ofte er tale om uheldige omstændigheder ved de enkelte ulykker, kan Arbejdstilsynet generelt se et mønster i de ulykker, der bliver anmeldt.

– Ulykkerne sker ofte ved udbedring af fejl på høstmaskiner, når motoren er i gang, eller når sikkerhedsanordningerne er sat ud af kraft. Det kan fx være koblingen i en halmpresser, der skal strammes, eller der skal fjernes noget affald ved en halmsnitter, forklarer Henrik Nielsen, tilsynsførende i Arbejdstilsynet.

Men ulykkerne kan undgås. Blandt andet ved at sikre, at alle maskiner er efterset og vedligeholdt, inden den travle høsttid går i gang. Er alle skærme over faresteder på plads? Er afskærmningen på PTO akslen gået i stykker, eller er kæden knækket? Så er det vigtigt, at få det repareret, før man går i gang med arbejdet.

– Af og til vil der alligevel opstå nedbrud ude på marken. Et nedbrud kan på grund af tidspresset med høsten medføre risikovillige reparationer for at komme videre. Men prisen er høj, så vi vil stærkt opfordre landmænd og andre, der arbejder med høsten til at sikre, at motoren er standset og efterløbet er stoppet helt, inden de foretager vedligeholdelse og fejlretning, siger Henrik Nielsen.

Sådan undgår I ulykker i høsten:

  • Maskinerne skal være efterset og vedligeholdt.
  • De ansatte skal vide, hvordan de udbedrer fejl. Fx skal maskinerne slukkes, når der skal udbedres en fejl.
  • Den generelle planlægning skal være plads: Hvem gør hvad og hvornår. 

Mange ulykker i landbruget

Landbruget er en af de brancher, hvor der sker flest alvorlige arbejdsulykker. I 2021 var der 319 alvorlige ulykker i landbrugsrelaterede brancher. Antallet af dødsulykker er desværre også højt, og 2021 var der 6 dødsulykker i landbruget.

BAU Jord til Bord, som GLS-A er en del af, har gennem tiden lavet flere relevante branchevejledninger, der alle hjælpe med at holde fokus på arbejdsmiljøet og tage de rette sikkerheds hensyn.

GLS-A har herunder samlet tre vigtige vejledninger, som er frit tilgængelige for alle:

Sikkerhed ved klargøring af fastkørte maskiner

Sikkerhed ved halmlagre

Sikkerhed ved brug af minilæsser

Tilbage til oversigt
green and red toy truck on brown field during daytime