Tilbage til oversigt
14. oktober 2022

Uddannelsesaftaler kan nu ophæves digitalt

Hvis en uddannelsesaftale skal ophæves før tid, så skal der udfyldes en blanket. Det har hidtil kun været muligt at udfylde denne blanket ved at hente den på Undervisningsministeriets hjemmeside eller få den udleveret hos en skole. Det er nu muligt at udfylde blanketten digitalt via Lærepladsen.dk

Det nye tiltag skal gøre det lettere for virksomhederne, da allerede kendte oplysninger fra uddannelsesaftalen er udfyldt på forhånd. I forbindelse med den elektroniske ophævelse tilbydes virksomheden samtidig at udfylde en ”Erklæring om delvist gennemført uddannelse”. Denne erklæring har eleven krav på at få udleveret i forbindelse med en ophævelse.

Rent praktisk logger virksomheden på Lærepladsen.dk og finder den pågældende lærling i oversigten. Derefter kan ophævelsen ske ved at udfylde de nødvendige felter. Såfremt der er spørgsmål kan skolen svare på disse, da de har alle oplysninger om den pågældende elev.

GLS-A bemærker, at det er positivt at virksomhedernes nu har mindre administration ved at udfylde en ophævelse, og at de samtidig har mulighed for at udfylde den pligtige erklæring om delvist gennemført uddannelse. Såfremt der er generelle spørgsmål til ophævelse af uddannelsesaftaler, vil vi altid opfordre til, at man tager fat i GLS-A.

Tilbage til oversigt
person using laptop