Tilbage til oversigt
1. juli 2022

Ved ansøgning om udenlandske praktikanter skal der vedlægges en praktikstedserklæring

Myndighederne har opgjort, at der er væsentlig mangel på lærepladser inden for alle brancher i det grønne område (landbrugs-, skovbrugs- og gartneriområdet).

Det er derfor en betingelse for at kunne modtage udenlandske praktikanter, at praktikstedet

  • har en elev eller lærling fra de danske erhvervsuddannelser ansat eller
  • inden for de seneste 3 måneder forud for ansøgningens indgivelse har søgt elever eller lærlinge under erhvervsuddannelse via et opslag på Børne- og Undervisningsministeriets centrale lærepladsportal www.lærepladsen.dk.

Praktikstedserklæringen skal vedlægges alle ansøgninger, som indgives fra den 1. juli 2022.

Alle ansøgninger skal derfor vedlægges en tro og love erklæring fra praktikstedet på, at praktikstedet opfylder kravet om ansættelse eller forsøgt ansættelse af elever eller lærlinge.

Praktikstedserklæringen kan findes her.

Nærmere oplysninger kan læses på SIRI’s hjemmeside.

Tilbage til oversigt
man writing on paper