Få overblik over dine medlemsfordele her – fra faglig og professionel rådgivning om arbejdsmarkedspolitik, arbejdsmiljø og uddannelse til gratis temamøder og kurser.

En stærk rådgiver for arbejdsgivere
Du bliver medlem af en forening med stor kompetence indenfor arbejdsmarkedspolitik, overenskomstforhold, arbejdsmiljø og uddannelse

Nyhedstjeneste
Du bliver holdt orienteret om lovgivningen på arbejdsmarkedet, ændringer i overenskomster og hvad der iøvrigt er værd at vide som arbejdsgiver

Feriepengeordning
Undgå at indbetale feriepengene til FerieKonto. Udbetal selv feriepengene direkte til medarbejderne, når ferien holdes

Arbejdsskadeforsikring
Topdanmark og GLS-A har indgået en aftale, der kan give en betydelig besparelse på præmien til den lovpligtige arbejdsskadeforsikring.
Hent tilmeldings-/ opsigelsesformular til arbejdsskadeforsikring

Lavt kontingent
Det årlige kontingentet til GLS-A udgør maksimalt 1,90 promille af den samlede lønsum op til 5 mio. Herefter er kontingentet faldende. Dog min. 2.750,00 kr.  Hertil tillægges moms

Gratis temamøder
Med udgangspunkt i aktuelle emner, afholdes der ofte korte gratis informationsmøder for foreningens medlemmer og ledende medarbejdere

Rådgivning om arbejdsmiljø
Du bliver informeret om de arbejdsmiljømæssige krav, der stilles af myndighederne. Træk på vores viden indenfor arbejdsmiljø

Barseludligning
Som medlem bliver du automatisk omfattet af GLS-A-Barseludligning, der er betydeligt billigere end Barsel.dk

Rådgivning om ansættelsesforhold
Foreningens konsulenter er til rådighed for medlemmerne i alle spørgsmål inden for ansættelsesret, konfliktløsning og overenskomstmæssige emner

Medlemskurser
I vinterhalvåret udbydes en række kurser om ledelses- og samarbejdsteknik samt emner indenfor ansættelsesret

Fleksible overenskomster
Ved indmeldelse bliver du automatisk omfattet af overenskomsterne, som bidrager til at skabe rolige forhold på arbejdspladsen

Arbejdsmarkedspolitik
GLS-A deltager løbende i udformningen af arbejdsmarkedspolitikken

Medlemsblad
2 gange om året modtager du et medlemsblad. Hvert nummer har et tema, og sætter fokus på relevante emner indenfor gartneri-, land- og skovbrug.

Bliv medlem
Er du ikke medlem endnu? Så hent indmeldelsesblanketten her og send den til info@gls-a.dk eller Agro Food Park 13, Skejby, 8200 Aarhus N.