Tilbage til oversigt
8. juli 2020

Alle indrejsende arbejdstagere kan nu testes for Covid-19

 

Beskæftigelsesministeriet opfordrer nu arbejdsgivere til at hjælpe med videregivelse af information til udenlandske medarbejdere om muligheden for at blive testet for covid-19, og til hjælp med det praktiske i forbindelse med testning.

Indrejsende arbejdstagere opfordres til at lade sig teste ved grænsen eller hurtigst muligt efter ankomst til Danmark, hvis de har opholdt sig i højrisikoområder.

For nyansatte i Danmark, der ikke har fået noget personnummer, er det en fordel at blive testet ved grænsen eller en mobil teststation, da regioner kun kan tilbyde test af personer uden CPR nr. på udvalgte teststationer (”De hvide telte”).

Arbejdsgivere opfordres til at informere nyansatte om dette, inden de rejser ind i Danmark.

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at ansatte, der kommer ind i Danmark fra et højrisikoområde, selvisolerer sig, indtil de har fået et negativt testresultat eller indtil 48 timer efter testen er taget.

Oplysninger om test-steder kan fås hos regionerne:

  • Region Nordjylland, tlf: +45 23 46 00 43
  • Region Midtjylland, e-mail: testcenter@rm.dk
  • Region Syddanmark, tlf: 99 44 07 17
  • Region Sjælland, tlf: 57 68 42 22
  • Region Hovedstaden, e-mail: akutberedskabet@regionh.dk

Læs mere om mulighederne for test her:

https://at.dk/media/6269/vigtig-information-til-arbejdsgivere-om-covid-19-test-af-indrejsende-arbejdstagere.pdf

Tilbage til oversigt
coronavirus