Tilbage til oversigt
1. marts 2022

Ophør af særregler relateret til COVID-19

Med virkninger fra og med 1. marts 2022 ophører en række af de særlige regler, der hidtil har sikret økonomisk støtte til såvel arbejdsgivere som medarbejdere ved fravær i forbindelse med COVID-19. At særreglerne ikke forlænges, skal ses i sammenhæng med at COVID-19 ikke længere kategoriseres som en samfundskritisk sygdom.

Det drejer sig om følgende særregler:

Sygedagpenge og refusion
De særlige regler om sygedagpenge og refusion fra første fraværsdag ved fravær relateret til COVID-19 er ophævet, og gælder fravær frem til og med pr. 28. februar 2022. Herefter gælder de sædvanlige regler for sygedagpenge, der som udgangspunkt indebærer en arbejdsgiverperiode på op til 30 kalenderdage ved medarbejderes sygefravær. Derfor gælder alene de almindelige regler om ret til løn, løn under sygdom eller sygedagpenge ved medarbejderens sygefravær. Læs mere om de tidligere særregler her.

Barselsdagpenge ved pasning af børn
De særlige regler om ret til barselsdagpenge ved pasning af børn under visse omstændigheder i forbindelse med COVID-19 er ophævet og gælder fravær frem til og med pr. 28. februar 2022. Det er herefter alene overenskomsternes regler og medarbejdernes individuelt aftalte vilkår der gælder ved børns sygdom mv. Læs mere om den tidligere særregel her.

I vores FAQ kan findes svar på de fleste situationer med medarbejderes fravær i relation til COVID-19.

Tilbage til oversigt
red and white flower petals