Tilbage til oversigt
25. januar 2022

Nye anbefalinger for isolation i forbindelse med COVID-19

Som følge af den høje smitte med COVID-19, som forventes at stige yderligere over de kommende uger, lempes isolationsreglerne for både smittede og nære kontakter. Lempelserne og de nye anbefalinger gælder fra og med d. 25. januar 2022. Lempelserne skyldes at de nuværende anbefalinger skønnes at have for store samfundsmæssige konsekvenser i forhold til at opretholde væsentlige samfundsaktiviteter set i sammenhæng med de relativt lave indlæggelsestal og nye coronavarianters mildere forløb.

For medarbejdere smittet med COVID-19, sondres der nu som en del af lempelserne mellem lette og betydelige coronasymptomer. Har man således ingen eller alene lette symptomer, kan medarbejderens isolation ophæves 4 døgn efter den positive test. Så længe medarbejderen er syg og uarbejdsdygtig kan en sygemelding dog fortsat opretholdes. Har medarbejderen betydelige symptomer, kan isolationen ophæves, når man er symptomfri – dog tidligst 4 dage efter den positive test.

Lempelserne indebærer samtidig en ensretning af anbefalingerne for nære kontakter og øvrige kontakter. Udgangspunktet er fremadrettet, at medarbejdere IKKE skal gå i isolation som nære eller øvrige kontakter, medmindre vedkommende selv oplever symptomer. Læs mere her.

Som følge af de ændrede isolationsregler kan raske medarbejdere med mindreårige børn smittet med COVID-19 opleve pasningsproblemer. Hidtil har de i mange tilfælde været anbefalet isolation som nære kontakter, og har dermed haft ret til fravær og sygedagpenge efter de særlige regler herom. Da de som udgangspunkt ikke længere skal isolere sig som nære kontakter, kan det give påtrængende pasningsproblemer, og som arbejdsgiver skal man derfor være opmærksom på de særlige regler om barselsdagpenge ved pasning af syge børn. Læs mere her.

Lempelserne og de nye anbefalinger kan bidrage til at sikre bemandingen og opretholde produktionen i en tid, hvor coronasmitten griber om sig, og mange virksomheder i forvejen mangler hænder. På den anden side kan de nye retningslinjer give udfordringer i forhold til de konkrete tilfælde, hvor en medarbejder smittes eller oplever at have været i kontakt med en smittet. Læs vores opdaterede FAQ med svar på de gængse problemstillinger.

Tilbage til oversigt
red and white flower petals