Tilbage til oversigt
13. december 2021

Sygedagpengerefusion ved fravær pga. COVID-19

Trepartsaftalen af 23. november 2021 er nu vedtaget som lov. Loven genindfører sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for medarbejdere, som er konstateret smittet med COVID-19, eller som efter sundhedsmyndighedernes anbefaling skal gå i selvisolation, fordi de vurderes at være nær kontakt til en smittet. De nye særregler svarer i store træk til tidligere ordninger. Det er dog ikke længere tilstrækkeligt med en formodning om at man er smittet med COVID-19, da testkapaciteten i modsætning til tidligere er udvidet betragteligt. Derudover omfattes medarbejdere og pårørende i særlige risikogrupper ikke af de nye regler. Læs mere om de nye regler her.

Derudover genindføres med loven en ordning med barselsdagpenge til forældre, som er nødsaget til at passe børn som følge af COVID-19. Læs mere om medarbejdernes muligheder for at modtage barselsdagpenge her.

De nye særregler gælder fravær fra og med den 23. november 2021 og til og med 28. februar 2022.

Tilbage til oversigt
text