Tilbage til oversigt
28. oktober 2020

Arbejdstilsynet skærper coronakontrol med virksomheder med udenlandsk arbejdskraft

Onsdag den 28. oktober igangsætter Arbejdstilsynet et nyt målrettet tilsyn for at forebygge coronasmitte i brancher med udenlandsk arbejdskraft.

Omkring 50 tilsynsførende fra Arbejdstilsynet vil den kommende tid gennemføre målrettede tilsyn for at forebygge coronasmitte på landets byggepladser, landbrug, skovbrug, restauranter og slagterier. Brancherne er udvalgt, fordi der typisk er stor brug af vandrende arbejdskraft. Det sker som led i regeringens initiativer for at forhindre coronasmitte fra vandrende arbejdskraft i Danmark.

De tilsynsførende vil under besøgene have fokus på vejledning, men vil give strakspåbud, hvis arbejdsgiveren ikke har truffet effektive foranstaltninger til at forebygge smittespredning. Arbejdstilsynet kan fx give strakspåbud, hvis der ikke er sørget for, at der kan holdes fysisk afstand, at der kan vaskes hænder ofte, eller at der er adgang til håndsprit.

Herudover vil Arbejdstilsynet vejlede om de særlige anbefalinger, der gælder for vandrende arbejdskraft, herunder blandt andet om boligforhold og samkørsel.

Indsatsen har fokus på smitterisiko, og de tilsynsførende vil dermed ikke gennemgå andre væsentlige arbejdsmiljøproblemer. Arbejdstilsynet vil i forbindelse med tilsynene reagere, hvis de tilsynsførende konstaterer arbejdsmiljøovertrædelser, som udgør en fare.

Virksomheder i relevante brancher vil modtage et brev fra Arbejdstilsynets direktør med information om tilsynene.

Arbejdstilsynet har også på de øvrige tilsyn fokus på forebyggelse af coronasmitte.

Arbejdstilsynet har på deres egen side uddybet hvad de har fokus på inden for de grønne brancer. Se mere her.

baujordtilbord.dk er det muligt at finde faktark på både dansk og udenlandske sprog samt et idékatalog til løsninger.

Tilbage til oversigt