Tilbage til oversigt
17. november 2020

Arbejdstilsynet tager flere initiativer i brug for at forebygge smittespredning af COVID-19

Arbejdstilsynet vil udvide hovedparten af alle tilsynsbesøg med obligatorisk vejledning om forebyggelse af smitte med COVID-19 hos de ansatte.

Arbejdstilsynet har desuden siden 28. oktober ført målrettede tilsyn i slagterier, restauranter, landbrug, skovbrug og byggeriet, hvor der er en høj forekomst af vandrende arbejdskraft. De foreløbige erfaringer viser, at de generelle råd om god afstand, spritte af mm. er et godt afsæt for at tale forebyggelse med de udenlandske medarbejdere, men de tilsynsførende støder fortsat på arbejdspladser, hvor man ikke lever op til anbefalingerne, og hvor fx rengøringen er for dårlig. Derfor vil Arbejdstilsynet fortsætte indsatsen måneden ud og samtidig udvide indsatsen til bl.a. gartnerier og vejgodstransport, hvor der også er en høj andel af vandrende arbejdskraft.

GLS-A har tidligere skrevet om forebyggelse af smitte med COVID-19 for udenlandsk arbejdskraft med fælles bolig. Læs mere om det her.

På baujordtilbord.dk er det muligt at finde faktark på både dansk og udenlandske sprog samt et idékatalog til løsninger.

Tilbage til oversigt