Tilbage til oversigt
16. april 2020

Begrænsede muligheder for at få udenlandsk arbejdskraft til Danmark

Coronakrisen berører mange af vores medlemsvirksomheder, som benytter sig af udenlandsk arbejdskraft. Det drejer sig både om de af vores medlemsvirksomheder, som aktuelt overvejer muligheden for at bringe sæsonarbejdere til landet, men også de af vores medlemsvirksomheder som afventer, at deres kommende praktikant eller fodermester får godkendt deres opholds- og arbejdstilladelse.

Sæsonarbejdere

Flere medlemsvirksomheder har kontaktet GLS-A, da de oplever udfordringer med at få sæsonarbejdere fra udlandet til Danmark. Udfordringerne består primært i, at de forskellige europæiske lande er mere eller mindre lukkede for transit, og at de udenlandske sæsonarbejdere derfor er forhindret i at komme til Danmark.

For de medlemsvirksomheder der oplever disse udfordringer, er det GLS-A’s opfordring, at man enten skriver eller ringer til GLS-A og forklarer situationen. GLS-A vil benytte lejligheden til at viderebringe informationerne til de relevante personer og myndigheder med henblik at styrke deres mandat i de drøftelser omkring sæsonarbejdere, der aktuelt finder sted i EU. Samtidig vil GLS-A opfordre medlemsvirksomheder til konkret at rette henvendelse til de danske repræsentationer i de relevante lande med henblik på at finde en konkret løsning på problemstillingen.

Fra EU-Kommissionens side er holdningen, at sæsonarbejdernes mobilitet er meget vigtig, da sæsonarbejderne i landbrugssektoren varetager kritiske funktioner, når de er med til at sikre EU-landendes fødevareforsyning.

Praktikanter og fodermestre

SIRI har meddelt, at borgercentrene i Danmark genåbner delvist. Den delvise genåbning kontrolleres af SIRI, der i en række udvalgte sager direkte kontakter ansøger og beder vedkommende om at bestille tid i en af SIRIs afdelinger. Det er altså stadig ikke muligt for SIRIs brugere på egen hånd at bestille tid hos SIRI. Det er som sædvanligt heller ikke muligt at møde frem hos SIRI uden en tid.

Den manglende optagelse af biometri medfører, at en række ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelser for praktikanter og fodermestre ikke kan færdigbehandles, og at de derfor ikke kan starte arbejdet i Danmark til aftalt tid.

På grund af den ekstraordinære situation er fristen for optagelse af biometri forlænget til 2 måneder.

Praktikanter og fodermestre, som har ansøgt om forlængelse inden udløbet af deres opholds- og arbejdstilladelse, kan fortsat arbejde, selvom de ikke har fået optaget fornyet biometri. GLS-A har i samarbejde med Landbrug og Fødevare samt 3F sikret, at landbrugspraktikanter, hvis opholdstilladelse udløber inden 23. juni kan få forlænget deres opholdstilladelse med 3 måneder til i alt 15 måneder.

Se SIRI’s Q&A:

Tilbage til oversigt