Tilbage til oversigt
14. oktober 2019

Bortvist efter have stjålet 2 colaer

En voldgift har netop afgjort at det var berettiget, at en arbejdsgiver bortviste en servicemedarbejder der havde stjålet 2 colaer fra et aflåst depotrum, som han havde nøgle til.

Opmanden udtalte, at den beskedne værdi af colaerne talte imod, at forholdene kunne begrunde en bortvisning.

På den anden side udtalte opmanden, at servicemedarbejderen var klar over, at colaerne tilhørte arbejdsgiver. Derudover bemærkede opmanden, at colaerne var taget fra et aflåst depotrum, som der ikke var almindelig adgang til. I den forbindelse udtalte opmanden, at det ikke krævede nærmere retningslinjer, for at medarbejderne kunne vide, at de ikke på egen hånd måtte tage drikkevarer fra et sådant depot. Endelig lagde opmanden til grund, at servicemedarbejderen havde anvendt den nøgle, som han var blevet betroet med som led i sit arbejde. Bevisspørgsmålet at det var servicemedarbejderen der havde tilegnet sig de 2 colaer kunne arbejdsgiver løfte gennem bl.a. videooptagelser.

Opmanden fandt efter en samlet vurdering, at servicemedarbejderens tyveri af to colaer indebar et groft tillidsbrud over for arbejdsgiver. Servicemedarbejderen havde dermed misligholdt sit ansættelsesforhold i en sådan grad, at bortvisningen af ham var berettiget.

GLS-A juridiske afdeling, bør altid kontaktes i forbindelse med rådgivning om en bortvisning er berettiget eller ej. Den konkrete sag viser, at en medarbejders uberettigede tilegnelse af varer eller genstande fra arbejdsgiveren som et klart udgangspunkt udgør en grov og væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet.
Der er ikke nogen minimumsgrænse for værdien af de stjålne genstande, før en bortvisning er berettiget. I sager om stjålne effekter fra arbejdsgiver er det ofte den bevismæssige problemstillinger, som giver vanskeligheder.

Tilbage til oversigt