Tilbage til oversigt
30. maj 2024

Husk 48-timers reglen

Selvom normen på arbejdsmarkedet er en ugentlig arbejdstid på 37 timer, oplever de fleste virksomheder, at der i perioder er behov for at medarbejderne arbejder flere timer i form af overarbejde.

Det er en del af arbejdsgiverens ledelsesret at fastsætte arbejdstiden og herunder også at beordre, at der skal arbejdes over. Det er samtidig arbejdsgiverens ledelsespligt at påse, at arbejdstid og overarbejde sker inden for de rammer, som er fastsat i lovgivningen og overenskomsterne, hvor sådanne er gældende.

48 timers reglen, som udspringer af et EU-direktiv, er noget alle virksomheder skal have styr på. Reglen betyder, at arbejdstiden inkl. overarbejde ikke må overstige 48 timer om ugen i gennemsnit inden for en referenceperiode på 4 måneder. For medlemmer af GLS-A gælder imidlertid en referenceperiode på 12 måneder. Det følger af, at reglen er gennemført ved kollektiv overenskomst. Virksomhederne får på den måde en større fleksibilitet i forhold til arbejdstid i forbindelse med længere spidsbelastningsperioder. Det er navnlig en fordel for maskinstationer, planteavlsbrug og skoventreprenører, at sæsonarbejde lettere kan planlægges og gennemføres uden at komme i konflikt med 48 timers reglen. Ved brud på 48-timers reglen har Højesteret tidligere tilkendt medarbejdere godtgørelser på 50.000 kr.

Selvom 48 timers reglen giver overenskomstdækkede virksomheder en god fleksibilitet, er det arbejdsretligt set stadig således, at arbejdsgiveren ikke må pålægge medarbejderne systematisk eller kontinuerligt overarbejde. Det betyder, at den ugentlige arbejdstid ikke konsekvent må udvides til at ligge over 37 timer. Overarbejde må udføres i sæsoner, hvor det driftsmæssigt er nødvendigt.

Der findes også i arbejdsmiljøloven regler om ugentligt fridøgn og daglig hviletid. Inden for hver periode på 7 døgn, skal medarbejderne have et fridøgn. Det betyder, at der må arbejdes 6 døgn i træk, hvorefter medarbejderen skal have en fridag. Den daglige hviletid skal være på 11 timer. Det betyder, at medarbejderen skal have 11 timer fri fra arbejdstids ophør den ene dag til arbejdstids begyndelse den næste dag. Ved landbrugsarbejde kan hviletiden nedsættes til 8 timer indtil 30 dage om året. Dette kan være en stor fordel for maskinstationer, der eksempelvis udfører høstarbejde. Der findes også en række andre undtagelsesbestemmelser.

Tilbage til oversigt
red tractor on brown field during daytime