Tilbage til oversigt
22. juni 2020

Corona-hjemsendte medarbejdere skal genansættes senest 15. juli 2020

Den 27. februar 2020 indgik GLS-A en aftale med 3F om, at det er muligt at afskedige medarbejdere midlertidigt uden varsel på grund af manglende arbejde, hvis virksomhederne som følge af corona-udbruddet oplevede pludselige afsætnings- eller leveringsvanskeligheder eller måtte indstille driften efter myndighedspåbud.

Genåbningen mod mere normale forhold er nu i fuld gang i Danmark og resten af Europa. Det er derfor ikke længere relevant at betragte påvirkning af driftsmæssige forhold i virksomhederne som force majeure. Efter aftale med 3F ophørte muligheden for at opsige/hjemsende efter aftalen derfor pr. 5. juni 2020.

Medarbejdere, som tidligere er blevet opsagt/hjemsendt i henhold til aftalen, skal genansættes i takt med, at situationen normaliseres. Det er nu aftalt, at genansættelse skal ske senest 15. juli 2020.

GLS-A og 3F har aftalt fortsat at følge coronaudviklingen og holde en tæt dialog således, at der løbende kan iværksættes de nødvendige tiltag og foranstaltninger. Derfor er det også aftalt, at muligheden for hjemsendelse/afskedigelse uden varsel som følge af force majeure kan genoptages, hvis en eventuel anden fase af coronaudbruddet skulle gøre dette nødvendigt.

Yderligere oplysninger og rådgivning kan fås ved henvendelse til sekretariatet.

Tilbage til oversigt