Tilbage til oversigt
25. juni 2020

Coronakarantæne og ferie

Ferietiden er over os, og for mange er planerne for ferien ændret som følge af de restriktioner, som følger med coronaudbruddet.

Ifølge ferieloven har en medarbejder, som bliver syg, før ferien er påbegyndt, ret til at få udskudt sin ferie til senere afholdelse. Det gælder for almindelig sygdom, og hvis man skulle blive ramt af covid-19. Hvis en medarbejder bliver sendt i karantæne på grund af myndighedernes anbefaling – f.eks. fordi et nært familiemedlem har fået covid-19 – sidestilles denne karantæne med egen sygdom, og medarbejderens ferie bliver som følge heraf udskudt til senere afholdelse.

Har medarbejderen påbegyndt sin ferie, inden vedkommende bliver ramt af sygdom eller eventuelt sendt i karantæne gælder andre regler. Normalt kan medarbejderen først få erstattet ferie efter 5 sygedage. I forbindelse med overgangen til ny ferielov pr. 1. september har medarbejderen ret til erstatningsferie efter 3 sygedage.

Det er stadig reglen, at medarbejderen skal anmelde sygefraværet overfor arbejdsgiveren på første sygedag. Ligeledes skal medarbejderen dokumentere sygdommen ved en lægeerklæring, hvis arbejdsgiveren beder om det. Det gælder også ved sygdom under ferieophold i udlandet.

Kontakt sekretariatet med eventuelle spørgsmål.

 

Tilbage til oversigt