Tilbage til oversigt
30. november 2020

Den midlertidige arbejdsfordelingsordning forlænges

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en aftale om forlængelse af den midlertidige arbejdsfordelingsaftale således, at ordningen kan anvendes af alle virksomheder på det private arbejdsmarked i hele 2021. Forlængelsen er begrundet i, at mere en 7.000 personer er omfattet af den midlertidige ordning, som blev aftalt tidligere i år, og en videreførelse af ordning kan medføre, at lønmodtagere ikke mister deres arbejde som følge af den økonomiske situation, som Covid-19 har medført.

Inden ordningen kan træde i kraft, skal den gennemføres ved lov.

Udvidet fleksibilitet

Ved ny arbejdsfordeling skal tid med ledighed udgøre mindst 20 pct. og maksimalt 50 pct. i gennemsnit målt over 4 uger i forhold til den aftalte arbejdstid. Landsdækkende arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer kan aftale, at virksomheder får mulighed for at nedsætte arbejdstiden inden for overenskomstens område med op til 80 pct.

Funktionærer

For funktionærer skal ledighed placeres i hele dage, med mindre andet aftales i virksomheden. Er virksomheden eller afdelingen overenskomstdækket, skal aftalen indgås som en lokalaftale efter overenskomstens bestemmelser.

Ikke-funktionærer

For ikke-funktionærer kan ledighed placeres i timer. Dog skal eventuelle regler om daglig mindstearbejdstid i kollektive overenskomster overholdes.

Minimumsantal

Det kræver som minimum 2 medarbejdere for at etablere en midlertidig arbejdsfordelingsordning i en virksomhed, en afdeling eller produktionsenhed.

Ingen mindsteudbetalingsregel

For ledige gælder en mindsteudbetalingsregel for dagpenge. Denne regel gælder ikke ved ledighed som følge af arbejdsfordeling.

Ny lovgivning og yderligere information

Når lovgivningen om forlængelse af den midlertidige arbejdsfordelingsordning er på plads, vil vi informere nærmere om det samlede regelsæt.

Virksomheder, der allerede nu har behov for yderligere oplysninger, kan kontakte sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.

Tilbage til oversigt
person writing on white paper