Tilbage til oversigt
16. januar 2020

Det bliver mere enkelt at få godskørselstilladelse

Den nye aftale om vejtransport mellem regeringen og et stort flertal blandt Folketingets partier gør det mere enkelt for GLS-A’s medlemsvirksomheder at få tilladelse til godskørsel. Det primære formål med den nye aftale er at sikre, at udenlandske virksomheder, som kører cabotagekørsel eller kombineret transport i Danmark aflønner deres chauffører på dansk lønniveau. Forud for aftalen har der været en lang debat om, hvorvidt de nye regler giver eksklusivret til bestemte fagforeninger eller giver bestemte fagforeninger monopol på at kunne overenskomstdække. Det er ikke tilfældet.

For at gennemføre aftalen skal der vedtages en lov i Folketinget.

Godskørselstilladelser til GLS-A virksomheder

Som betingelse for at få en godskørselstilladelse skal danske virksomheder fremover følge omkostningsniveauet i de kollektive overenskomster for chauffører indgået mellem de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter på transportområdet, og som er landsdækkende.

Det betyder for GLS-A’s medlemsvirksomheder, at man ikke – når man søger eller har en godskørselstilladelse – skal oplyse, at man følger en bestemt transportoverenskomst. Kravet vil alene være, at man lever op til det samlede lønomkostningsniveau (såsom timeløn, tillæg, genebetalinger, feriefridage ud over ferieloven, pension m.v.) ikke afviger entydigt og væsentligt fra det samlede omkostningsniveau i de retningsgivende overenskomster.

Det er GLS-A’s vurdering, at omkostningsniveauet i GLS-A’s overenskomster med 3F ikke afviger væsentligt fra omkostningsniveauet i de retningsgivende overenskomster.

Som i dag vil der blive udført kontrol af danske transportvirksomheder. Kontrollen vil blive en del af Færdselsstyrelsens eksisterende administrative kontrol. Alle tilladelsesindehavere underlægges ensartet kontrol uanset deres overenskomstmæssige forhold.

Krav til udenlandske virksomheder

Udenlandske virksomheder skal ved cabotagekørsel eller kombineret transport i Danmark aflønne chauffører med en timeløn beregnet på baggrund af omkostningsniveauet efter de kollektive overenskomster for chauffører, der er indgået mellem de mest repræsentative parter på godskørselsområdet, og som dækker hele landet.

Reglen er et offentligt krav rettet mod udenlandske transportvirksomheder. Chauffører kan således ikke støtte ret på lønkravet.

For at udenlandske transportvirksomheder kan leve op til reglerne, skal der indføres en anmeldeordning for kørsler, så de danske myndigheder har mulighed for at udføre kontrol.

De nye regler medfører ikke monopol eller krav om medlemskab af bestemte foreninger

For hverken virksomheder eller chauffører medfører de nye krav, at det er nødvendigt at være medlem af bestemte foreninger. Chaufførerne kan i henhold til reglerne i foreningsfrihedsloven fortsat selv bestemme, om de vil være medlem af en fagforening og i givet fald hvilken. Ligeledes bestemmer virksomhederne selv, om de vil være medlem af en arbejdsgiverforening og har også retten til selv at afgøre, hvilken arbejdsgiverforening, man ønsker at være medlem af.

Der er ikke tale om, at en bestemt kollektiv overenskomst får monopol på at fastsætte løn- og ansættelsesvilkår i transportbranchen. På områder udenfor de mest repræsentative overenskomster skal virksomhederne alene sikre sig, at de løn- og ansættelsesvilkår, der tilbydes chaufførerne, samlet set er på niveau med vilkårene i de mest repræsentative overenskomster.

Flere spørgsmål?

GLS-A medlemsvirksomheder, der har spørgsmål vedrørende de nye regler for godskørsel, er velkomne til at kontakte sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.

Vi vil orientere videre, når alle detaljer er kendt og loven er vedtaget.

Tilbage til oversigt