Tilbage til oversigt
2. december 2019

Elevers ret til ferie

Nuværende ferielovs regler

Elever er omfattet af ferieloven, og optjener som udgangspunkt feriegodtgørelse på samme måde som øvrige ansatte. Herudover har elever en særlig ret til ferie, som sikrer, at eleverne kan holde betalt ferie i det første og andet ferieår efter, at ansættelsesforholdet er begyndt, også selvom eleverne endnu ikke har optjent retten til betalt ferie.

Elever har således ret til betalt ferie i 25 dage i det første og andet hele ferieår efter ansættelsesforholdet er begyndt. Er ansættelsesforholdet begyndt inden 1. juli i et ferieår har eleven ret til 25 dages betalt ferie i allerede dette ferieår.

Er ansættelsesforholdet begyndt 1. juli eller senere har elever ret til op til 5 dages betalt ferie, hvis virksomheden holder ferielukket i perioden 1. oktober til 30. april. Overenskomsterne indeholder i nogle tilfælde regler, der supplerer denne bestemmelse.

I det omfang eleven ikke har optjent feriegodtgørelse til alle feriedagene, betaler arbejdsgiveren løn under ferie. Optjent feriegodtgørelse skal anvendes først, også feriegodtgørelse optjent i tidligere ansættelsesforhold. Hvis feriegodtgørelsen fra tidligere ansættelsesforhold er lavere end elevens aktuelle løn, skal arbejdsgiveren supplere op til den aktuelle.

Overenskomsternes regler

Elever følger fagoverenskomsten for det pågældende uddannelsesområde. F.eks. følger en landbrugselev jordbrugsoverenskomstens regler, en gartnerelev følger gartneri- og planteskoleoverenskomsten osv.

Er ansættelsesforholdet påbegyndt den 1. juli eller senere gælder der i flere overenskomster særlige regler for betalt ferie:

Overenskomst Ansat før 1. juli

(01.05 – 30.06)

Ansat 1. juli eller senere

(01.07 – 30.04)

Jordbrug 25 dages betalt ferie 5 dages betalt ferie ved førstkommende jule/nytårs periode

Betalt ferie ved julelukning (uanset antal dage)

Gartneri- og planteskole 25 dages betalt ferie 5 dages betalt ferie ved førstkommende jule/nytårs periode

Betalt ferie ved julelukning (uanset antal dage)

Skovbrug 25 dages betalt ferie 5 dages ferie med løn ved ferielukning i perioden 1. oktober – 30. april
Golf 25 dages betalt ferie 2 ugers betalt ferie ved førstkommende jule/nytårsperiode

 

Miniferieåret sommeren 2020

Da den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020, bliver der fra 1. maj 2020 et kortere ferieår end normalt (miniferieår). Her holdes den ferie, der er optjent i januar til august 2019. Miniferieåret går fra 1. maj – 31. august 2020. Arbejdsgiver kan dog også varsle ferie afholdt i september 2020.

Elever har også i miniferieåret en særlig ret til betalt ferie – elever kan nemlig holde 16,64 dages betalt ferie i miniferieåret – selvom de ikke har optjent så mange dage.

Optjent ferie (fra perioden 1. januar til 31. august 2019) anvendes først, og der suppleres eventuelt op til den aktuelle løn. Hvis eleven ikke holder de 16,64 dage inden 31. august 2020, vil eleven miste retten til ferien, medmindre arbejdsgiveren har varslet ferien afholdt i september 2020.

Ny ferielovs regler (pr. 1. september 2020)

Elever optjener betalt ferie hver måned som så kan holdes måneden efter, dvs. de er omfattet af de nye regler om samtidighedsferie.

Elever får dog også efter den nye ferielov en særlig ret til betalt ferie. Elever får ret til betalt ferie i 5 uger i den første og anden hele ferieafholdelsesperiode, efter ansættelsesforholdet er begyndt. Ferieafholdelsesperioden går fra 1. september til 31. december året efter, og er således på 16 måneder.

Hvis elevens ansættelsesforhold er begyndt mellem den 2. september og 31. oktober har eleven ret til 5 ugers betalt ferie i den ferieafholdelsesperiode, der knytter sig til ferieåret. Er ansættelsesforholdet begyndt mellem 1. november og 30. juni, har eleven ret til 3 ugers betalt hovedferie i hovedferieperioden (1. maj til 30. september), og 5 dages betalt ferie under virksomhedslukning før hovedferieperioden.

De overenskomstmæssige regler for elevers ferie efter 1. september 2020 er på nuværende tidspunkt ikke fastlagt. Nedenstående eksempler tager derfor kun højde for overenskomstmæssige bestemmelser frem til den ny ferielov træder i kraft.

Eksempel 1

En landbrugselev ansættes 1. august 2019 og er omfattet af jordbrugsoverenskomsten. Eleven har ikke optjent ferie hos tidligere arbejdsgivere. Eleven har ret til 1 uges betalt ferie i jule- og nytårsperioden 2019. Såfremt virksomheden har ferielukket, har eleven ret til ferie med løn under hele ferielukningen.

I miniferieåret, som begynder 1. maj 2020, har eleven ret til 16,64 dages betalt ferie. Eleven har optjent 2,08 dages ferie med feriegodtgørelse fra 1. august til 31. august 2019. De øvrige feriedage afholdes med sædvanlig løn.

Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Her har eleven ret til 25 dages betalt ferie i ferieafholdelsesperioden fra 1. september 2020 til 31. december 2021.

Feriepenge optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 skal som for øvrige medarbejdere indefryses og indberettes til Fonden.

Eksempel 2

En elev ansættes 1. juni 2019. Eleven er berettiget til 25 dages betalt ferie allerede i det ferieår, der løber fra 1. maj 2019 – 30. april 2020. Dette gælder uanset om eleven er omfattet af jordbrugs-, gartneri og planteskole-, skovbrugs- eller golfoverenskomsten.

I miniferieåret, som begynder 1. maj 2020 har eleven ret til 16,64 dages betalt ferie. Eleven har optjent ferie med feriegodtgørelse fra 1. juni til 31. august 2019 (6,24 dage). De øvrige feriedage afholdes med sædvanlig løn.

Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Herefter har eleven ret til 25 dages betalt ferie i ferieafholdelsesperioden fra 1. september 2020 til 31. december 2021. Disse dage vil eleven dog selv optjene, og eleven skal derfor ikke tilskrives ekstra feriedage.

Feriepenge optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 skal som for øvrige medarbejdere indefryses og indberettes til Fonden.

Eksempel 3

En elev ansættes 15. maj 2020. Eleven har i miniferieåret 2020 ret til 16,64 dages betalt ferie. Eleven har i perioden 1. maj 2019 til 31. august 2019 været ansat som flaskedreng hos den lokale købmand og har her optjent 8,32 dages ferie.

De tidligere optjente feriedage skal anvendes først, hvorefter arbejdsgiveren skal betale de resterende feriedage op til i alt 16,64 dage. Dvs. såfremt eleven afholder alle 16,64 dage skal arbejdsgiveren betale 8,32 dages ferie. Lønnen som flaskedreng var lavere end elevlønnen, og arbejdsgiver skal derfor også supplere op til den aktuelle løn for de 8,32 dage, eleven har optjent hos købmanden.

Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Herefter har eleven ret til 25 dages betalt ferie i ferieafholdelsesperioden fra 1. september 2020 til 31. december 2021. Disse dage vil eleven dog selv optjene, og eleven skal derfor ikke tilskrives ekstra feriedage.

Feriepenge eleven optjener i perioden 15. maj 2020 til 31. august 2020 skal indefryses og indberettes til Fonden.

Eksempel 4

En elev ansættes 1. juli 2020. Eleven har ikke optjent ret til ferie fra tidligere arbejdsgiver. Efter de nuværende regler har eleven først ret til ferie til jul, eller ved ferielukning. Da den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020, vil eleven imidlertid fra dette tidspunkt være omfattet af de nye regler og derfor have ret til betalt ferie i 25 dage i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

Eleven har ikke ret til betalt ferie i juli og august 2020.

Feriepenge optjent i perioden 1. juli 2020 til 31. august 2020 skal som for øvrige medarbejdere indefryses og indberettes til Fonden.

Eksempel 5

En elev ansættes 1. oktober 2020. Eleven vil være omfattet af den nye ferielov, og har ret til 25 dages betalt ferie i første og anden hele ferieafholdelsesperiode.

Da eleven er ansat 1. oktober, har eleven allerede i den ferieafholdelsesperiode eleven ansættes i (dvs. i ferieafholdelsesperioden som løber fra 1. september 2020 til 31. december 2021) ret til 25 dages betalt ferie, og tilsvarende i den næste ferieafholdelsesperiode.

Eleven kan dog selv nå at optjene 22,88 feriedage i den første ferieafholdelsesperiode, og skal derfor kun tilskrives 2,08 dage ekstra. I den næste ferieafholdelsesperiode vil eleven have optjent alle dagene selv.

Tilbage til oversigt