Tilbage til oversigt
27. april 2020

Forebyggelse af covid-19 smitte og udenlandsk arbejdskraft

Der er i øjeblikket en del fokus i pressen om vandrende arbejdskraft og risikoen for covid-19 smitte på de danske arbejdspladser.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har derfor meldt ud, at det er virksomhedernes ansvar at hindre covid-19 smitte på arbejdspladserne og det er meget vigtigt, at der er styr på forholdene, når Danmark langsomt åbner igen.

 

Regeringen har derfor valgt at sætte ind med syv initiativer:

1. Det er virksomhedernes ansvar, at der er styr på arbejdsmiljøet i relation til COVID-19.

Der iværksættes et branchesamarbejde, hvor arbejdsmarkedets parter i samarbejde med regeringen kan finde branchespecifikke løsninger.

2. Mere kontrol kan sende flere i selvisolation.

Epidemiloven giver mulighed for at give påbud om selvisolation, hvis en specifik person har været i et område med udbredt smitte før indrejsen.

Bl.a. Arbejdstilsynet vil være opmærksomme på at anvende reglerne.

3. Så snart det er praktisk/teknisk muligt, iværksættes en offensiv teststrategi fx ved grænserne.

Prioriteres i første omgang til sundhedsfagligt personale bosat i udlandet, der arbejder i Danmark.

4. Arbejdstilsynet igangsætter et målrettet tilsyn mod smitte fra Corona ude på arbejdspladserne.

Her vejledes de mest relevante brancher, bl.a. andet inden for det grønne område og Arbejdstilsynet skrider ind med påbud når nødvendigt.

5. Der nedsættes en hurtigt arbejdende taskforce med deltagelse af arbejdsmarkedets parter med fokus på coronasmitte og med særligt fokus på brancher med vandrende arbejdskraft og evt. deres boligforhold.

Skal meget hurtigt komme med anbefalinger til styrkelse af sikkerhed og hindring af smitte i de konkrete brancher.

6. Regeringen følger smittesituationen i pendlerregionerne tæt og er klar til at skride hurtigt ind, hvis den udvikler sig i negativ retning.

7. Hvis ikke brancherne får styr på arbejdsmiljø og smittefare udefra, er regeringen klar til at lovgive, så der iværksættes et krav om 14-dages selvisolation for alle indrejsende uanset nationalitet.

 

Særligt omkring udenlandsk arbejdskraft anbefales, at arbejdsgivere informerer udenlandske medarbejdere om de danske sundhedsmyndigheders vejledninger INDEN de udenlandske medarbejdere kommer til Danmark. Vejledningerne findes på engelsk på www.coronasmitte.dk. Eventuelt udleveres vejledning om arbejdspladsens konkrete forholdsregler/retningslinjer for smittebegrænsning sammen med Arbejdstilsynets vejledning til virksomheder inden for de grønne brancher. Arbejdstilsynets vejledninger findes på dansk, engelsk, tysk og polsk. Se vejledningerne her

I forhold til udenlandsk arbejdskraft og deres boligforhold anbefales også at informere og udlevere sundhedsstyrelsens vejledning om hygiejne og rengøring og evt. at stille rengøringsmidler og – redskaber til rådighed når de kommer til Danmark. Se anbefalinger om hygiejne og rengøring i hjemmet.

 

Øvrigt materiale om forebyggelse af coronasmitte:

Landbrug, skovbrug, gartneri (dansk og engelsk udgave):

Anlægsgartnerområdet

Byggeriet

Vejgodstransport og arbejde på lagre, pakkerier mv.

 

Kontakt evt. GLS-A for yderligere vejledning og information.

Tilbage til oversigt